16 δισ. ευρώ οι εισπράξεις από τον τουρισμό το 2018

Το 2018, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 13,9 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 1,2 δισ. ευρώ ή κατά 9,5% έναντι του 2017, οπότε είχε ανέλθει στα 12,7 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 1,4 δισ. ευρώ, στα 16,1 δισ. ευρώ, καθώς οι ταξιδιωτικές πληρωμές αυξήθηκαν κατά 264 εκατ. ευρώ, στα 2,1 δισ. ευρώ.

H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται τόσο στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι, όσο και στην αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης στο σύνολο του 2018.

Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 72% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 44% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Να υπογραμμισθεί πως οι ταξιδιωτικές πληρωμές αυξήθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα από το 2011, χωρίς ωστόσο όλα τα προηγούμενα χρόνια να έχουν κατρακυλήσει χαμηλότερα του 1,8 δισ. ευρώ ετησίως.