Όλα τα Νέα

Η επίσημη ανακήρυξη του νέου ΔΣ του ΕΒΕ Χανίων

448
Το απόγευμα της Τρίτης δόθηκε στην δημοσιότητα το πρακτικό ανακήρυξης των 31 μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Χανίων, μετά τις εκλογές της 11ης, 12η και 13ης Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με αυτό, ως νέος Πρόεδρος του ΕΒΕΧ ανακηρύσσεται ο Αντώνης Ροκάκης ενώ η κατανομή των 31 εδρών έχει ως εξής:

Ενωμένοι Επιχειρηματίες : 15 έδρες
Νέα Πορεία : 14 έδρες
Αγωνιστική Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση: 2 έδρες.

Σε ότι αφορά στους επικεφαλείς των συνδυασμών, ο κ.Ροκάκης και ο κ.Μαργαρώνης εντάχθηκαν στο Τουριστικό τμήμα, ενώ ο κ.Βουρλάκης στο Μεταποιητικό.

Το επόμενο βήμα ανήκει στον Πρόεδρο του ΕΒΕΧ Αντώνη Ροκάκη, ο οποίος έχει την ευθύνη να συγκαλέσει τα μέλη του ΔΣ στην πρώτη συνεδρίαση του οργάνου προκειμένου να εκλεγεί η νέα Διοικητική Επιτροπή.

Σύμφωνα με τον Νόμο, η επταμελής Επιτροπή που θα διοικεί το Επιμελητήριο αποτελείται από τους εξής:

Πρόεδρος (Αντώνης Ροκάκης)
Α’ Αντιπρόεδρος (εκλέγεται από το ΔΣ)
Β’ Αντιπρόεδρος (Γιάννης Μαργαρώνης, ως επικεφαλής του συνδυασμού που έλαβε πάνω από 30%, όπως ορίζει ο νόμος)
Γενικός Γραμματέας (εκλέγεται από το ΔΣ)
Οικονομικός επόπτης (εκλέγεται από το ΔΣ)
Υπεύθυνος ΓΕ.ΜΗ (εκλέγεται από το ΔΣ)
Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων (εκλέγεται από το ΔΣ)

Για την εκλογή των πέντε μελών της Δ.Ε. εφαρμόζεται το Π.Δ. 95/2006 το οποίο ορίζει πως στην πρώτη και στην δεύτερη ψηφοφορία χρειάζεται η πλειοψηφία των 31 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (δηλαδή 16 ψήφοι), ενώ σε περίπτωση τρίτης ψηφοφορίας χρειάζεται η πλειοψηφία των παρόντων μελών στην συνεδρίαση του Δ.Σ..

Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και αν δεν επιτευχθεί πάλι η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διενεργείται κλήρωση.

Η ανακήρυξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

Οι εκλεγέντες και οι επιλαχόντες ανα τμήμα και συνδυασμό όπως ανακηρύχτηκαν έχουν ως εξής: