Όλα τα Νέα

5,13 δισ. τα απλήρωτα χρέη του κράτους προς στους ιδιώτες!

104

Αυξάνονται σταθερά, αντί να μειώνονται, τα χρέη που αφήνει απλήρωτα το κράτος στους ιδιώτες, προμηθευτές, επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Ακόμα και τον Ιούνιο, αφότου τελείωσε η μάχη που η κυβέρνηση έδινε για την διαπραγμάτευση, σχεδόν κάθε πληρωμή χρεών προς στο εσωτερικό από το Κράτος είχε ανασταλεί, ενώ παράλληλα δημιουργούσε και νέα χρέη προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Στην πράξη, ενώ τον Δεκέμβριο του 2016 το Κράτος και η Εφορία παρακρατούσαν 4,804 δισ. από τους ιδιώτες (3,579 δισ. ληξιπρόθεσμα + 1,225 εκκρεμείς επιστροφές φόρων), τα χρέη αυτά έφτασαν και ξεπέρασαν τον Μάιο τα 5,05 δισ. ευρώ (3,842 δισ. ληξιπρόθεσμα + 1,210 δισ. εκκρεμείς επιστροφές φόρων) και τον Ιούνιο ξεπέρασαν και τα 5,13 δισ. ευρώ (3.881,9 δισ. ληξιπρόθεσμα + 1.252,3 δισ. σε εκκρεμείς επιστροφές φόρων).