Γιά τα παραπάνω σας είχαμε ενημερώσει με άρθρο μας,για αναδιαρθρώσης κατηγοριων