Άγιος Νικόλαος : Έκτακτη Συνεδρίαση στο Δήμο για το κλείσιμο της Σχολής που αποφάσισε το Υπουργείο

Π Ρ Ο Σ : 1. Δήμαρχο Αγ. Νικολάου
2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 3. Προέδρους Κοινοτήτων
Κ Ο Ι Ν : 1. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης
2. Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου

Μετά την σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας με την οποία προτείνεται η αναστολή λειτουργίας των νέων τμημάτων των Πανεπιστημιακών Σχολών μεταξύ των οποίων είναι η σχολή ΣΕΦΑΑ του Αγίου Νικολάου, καλείσθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ για να καθορίσουμε την παραπέρα πορεία των ενεργειών μας με στόχο την υλοποίηση της ίδρυσης του ΣΕΦΑΑ στον Άγιο Νικόλαο αλλά και των λοιπών Πανεπιστημιακών Σχολών της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου την 8 του μηνός Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018, στην Αίθουσα “Αντώνης Στρατάκης” της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ