Αιτήσεις εισδοχής στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Σε μαγεύει ο ελληνικός πολιτισμός, η ιστορική διαδρομή του, οι μεταμορφώσεις και οι μεταπτώσεις του; Σε ενδιαφέρει η αξιοποίηση των εργαλείων της σύγχρονης γλωσσολογίας και της θεωρίας της λογοτεχνίας στη μελέτη της ελληνικής λογοτεχνίας ή η επιστημονική εξειδίκευσή σου στην ιστορία και θεωρία του θεάτρου, στην επιβίωση του αρχαίου δράματος, στην υποκριτική και σκηνοθεσία και στη θεατρική αγωγή; Σε μαγεύει η τέχνη και τεχνική της επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας και τα Νέα Μέσα και επιθυμείς την καλλιέργεια των δεξιοτήτων σου για διάδραση στο σημερινό υπερ-επικοινωνιακό κόσμο; Ονειρεύεσαι μια καριέρα στον χώρο του πολιτισμού, του τουρισμού και των δημιουργικών βιομηχανιών ή την επιστημονική εξειδίκευσή σου στα γνωστικά πεδία της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης;

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προστρέχει σε αυτά τα ενδιαφέροντά σου και σου προσφέρει τα εξής προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε γνωστικά πεδία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών: 

 

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Το σημερινό περιβάλλον της αγοράς εργασίας είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, διεθνοποιημένο, διαρκώς μεταβαλλόμενο και έντονα πελατοκεντρικό. Για αυτό τα νέα στελέχη χρειάζονται γνωστικά εφόδια, μεθοδικότητα, αντιληπτικές ικανότητες και κριτικές δεξιότητες. Αυτά τα στοιχεία σε συνδυασμό με την προσωπική ενδυνάμωση και εξέλιξη μπορούν να επιτύχουν οι ενδιαφερόμενοι μέσω ενός πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στη διοίκηση και στις οικονομικές επιστήμες. 

Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης (ΣΟΕΔ) του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου χαρακτηρίζεται από σημαντική εγχώρια και ευρωπαϊκή παρουσία στο ακαδημαϊκό γίγνεσθαι και έχει αναπτύξει, σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ποικίλα επιστημονικά πεδία σπουδών με σύγχρονο προσανατολισμό. Το καθένα προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Σχολής αποτελεί έναν χρήσιμο και αξιόπιστο τίτλο σπουδών, εφόδιο για την προσωπική, επιστημονική και την επαγγελματική σου εξέλιξη. Επέλεξε από τα παρακάτω αυτό που ταιριάζει στις δικές σου φιλοδοξίες και σπούδασε εξ αποστάσεως, στον δικό σου χώρο και χώρο:

 

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Χρήσιμες και απαραίτητες γνώσεις για όλους τους τομείς της αγοράς εργασίας και εξειδικευμένες τεχνικές και ατομικές δεξιότητες στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον και στον ψηφιακό κόσμο μπορούν να προσφέρουν τα πεδία των θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών.

Αν βρίσκεις συναρπαστικό τον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης, της ψηφιακής πληροφορίας και της κυβερνοασφάλειας, αν επιδιώκεις εξειδίκευση στα πεδία της ασφάλειας υπολογιστών και δικτύων, στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων ασύρματης επικοινωνίας και στον σχεδιασμό και την ανάλυση κοινωνικών πληροφοριακών συστημάτων, αν σε ενδιαφέρει η ενδυνάμωση της καριέρας σου σε τομείς της διαχείρισης και της προστασίας περιβάλλοντος και των ενεργειακών συστημάτων, ή αν η επιδιωκόμενη εξειδίκευσή σου είναι στην εφαρμογή της πληροφορικής στην υγεία και την τηλεϊατρική, τότε θα βρεις τα παρακάτω Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου χρήσιμα για την επαγγελματική σου σταδιοδρομία:

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ):

– είναι δημόσιο Πανεπιστήμιο και καινοτόμο στη χρήση εκπαιδευτικής τεχνολογίας, με σημαντική εξειδίκευση και εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 

– αποτελεί μια αξιόπιστη και ποιοτική επιλογή για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν, στον δικό τους χρόνο και χώρο, και να αποκτήσουν έναν χρήσιμο τίτλο σπουδών, εφόδιο για την προσωπική, επιστημονική και επαγγελματική τους εξέλιξη.  

Με ευέλικτη εκπαιδευτική μεθοδολογία, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις υποχρεώσεις των φοιτητών, το ΑΠΚΥ προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 με προσιτά δίδακτρα & υποτροφίες 4 προπτυχιακά και 20 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδώνστην ελληνική και την αγγλική γλώσσα,που καλύπτουν τόσο τις κλασσικές σπουδές όσο και σύγχρονους κλάδους αιχμής, με άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας.

Η φοίτηση στο ΑΠΚΥ στηρίζεται:

  • σε μια υπερσύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης,
  • σε πολυμορφικό εκπαιδευτικό υλικό,
  • στην άμεση και συνεχή επικοινωνία και υποστήριξη των φοιτητών από το διεθνούς κύρους ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου.

Οι σπουδές στο ΑΠΚΥ δεν απαιτούν φυσική παρουσία των φοιτητών σε αίθουσες διδασκαλίας, παρά μόνο στην τελική εξέταση των Θεματικών Ενοτήτων. Εξεταστικά κέντρα οργανώνονται στην Κύπρο και στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη) και, υπό προϋποθέσεις, σε τρίτες χώρες. Σε ό,τι αφορά τον ελλαδικό χώρο, το ΑΠΚΥ είναι αναγνωρισμένο ως ισότιμο και ομοταγές προς τα ελληνικά Πανεπιστήμια

 Αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προσφερόμενα προγράμματα,  την εκπαιδευτική μεθοδολογία και τη φοίτηση στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι διαθέσιμες στο www.ouc.ac.cyΑιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 γίνονται δεκτές, μόνο ηλεκτρονικά, μέχρι τις 6 Μαΐου 2019, μέσω του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου. 

Τα σχόλια είναι κλειστά.