Όλα τα Νέα

Αλλάζει χώρο η έκτακτη Γ.Σ. της ΠΕΠΣΥ

196

Η ΓΣ θα γίνει στη αίθουσα του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου στη Αντιπεριφέρεια Χανίων (πλατεία Δικαστηρίων)

 

Αλλάζει χώρο η γενική συνέλευση της ΠΕΠΣΥ που θα γίνει στην αίθουσα του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου στην Αντιπεριφέρεια Χανίων το Σάββατο 31-3-2018 και ώρα 12.00

 

Αναλυτικά η Πρόσκληση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΠΣΥ 1-4-2018 ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Με βάση το άρθρο 9.Γ.3 του καταστατικού και μετά από αίτημα 26 μελών της ΠΕΠΣΥ, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν πάνω από το 1/5 των ταμιακώς τακτοποιημένων μελών ,σας προσκαλώ σε έκτακτη Γενική Συνέλευση το Σάββατο 31-3-2018 και ώρα 12.00 στη αίθουσα του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου στη Αντιπεριφέρεια Χανίων (πλατεία Δικαστηρίων).  Σε περίπτωση μη απαρτίας ,η επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα γίνει Κυριακή 1-4-2018 και ώρα 12.00 στη αίθουσα του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου στη Αντιπεριφέρεια Χανίων (πλατεία Δικαστηρίων). 

Θέματα έκτακτης ΓΣ σύμφωνα με το αίτημα των Π.Σ.

1.Διορισμό προσωρινού ΔΣ της ΠΕΠΣΥ σύμφωνα με το άρθρο  9.Β.6 του καταστατικού προκειμένου να καταρτίσει την πρόσκληση των μελών του  για έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή Νέου ΔΣ.

2.Να δοθεί στο προσωρινό ΔΣ η προθεσμία έως 30-6-2018 για την ολοκλήρωση  όλων των εργασιών έως την εκλογή του Νέου ΔΣ της ΠΕΠΣΥ και παράλληλα η εξουσία να προβαίνει κατά τον ίδιο χρονικό διάστημα σε όλες τις αναγκαίες και επείγουσες ενέργειες διοικήσεως και διαχειρίσεως της ΠΕΠΣΥ.

Ημερομηνία 15-3-2018

Με εκτίμηση

Κουνελάκης Στέλιος

Πρόεδρος της ΠΕΠΣΥ

6973387268

ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΛΩΝ ΠΕΠΣΥ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Επειδή πιστεύουμε στο όραμα της Παγκρήτιας Ένωσης

Πολιτιστικών Συλλόγων (ΠΕΠΣΥ) και στη ενότητα του πολιτισμού

της Κρήτης.

Επειδή δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση ΔΣ για να αποφασίσει

για τις διαδικασίες των εκλογών της ΠΕΠΣΥ. (Εχουν γίνει

επανειλημμένες προσπάθειες για την σύγκλιση του ΔΣ με θέμα τις

εκλογές της ΠΕΠΣΥ από τον 10/2017 αλλά λόγω μη συμμετοχής

συγκεκριμένων μελών του ΔΣ δεν ήταν δυνατό να επιτευχθεί η νόμιμη

απαρτία.Σύμφωνα με το καταστατικό απαρτία του ΔΣ υπάρχει εάν

συμμετέχει ένα τουλάχιστο μέλος από κάθε νομό.)

Επειδή κινδυνεύει άμεσα η ΠΕΠΣΥ να μείνει χωρίς διοίκηση με

όλες τις αρνητικές επιπτώσεις. (η θητεία του τωρινού ΔΣ λήγει 5-42018)

Επειδή είναι επιτακτική ανάγκη η ΠΕΠΣΥ να προχωρήσει ομαλά

στη δύσκολη αποστολή της.

Για τους παραπάνω λόγους ,τα παρακάτω μέλη της Παγκρήτιας

Ενωσης Πολιτιστικών Συλλόγων(ΠΕΠΣΥ) που αντιπροσωπεύουμε

πάνω από 1/5 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών της ΠΕΠΣΥ και

σύμφωνα με το άρθρο 9.Γ.3 του καταστατικού καλούμε τον πρόεδρο

του ΔΣ της ΠΕΠΣΥ να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση με τα

παρακάτω θέματα:

1 .Διορισμό προσωρινού ΔΣ της ΠΕΠΣΥ σύμφωνα με το άρθρο 9.Β.6

του καταστατικού προκειμένου να καταρτίσει την πρόσκληση των μελών

του για έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή Νέου ΔΣ.

2.Ναδοθεί στο προσωρινό ΔΣ η προθεσμία έως 30-6-2018 για την

ολοκλήρωση όλων των εργασιών έως την εκλογή του Νέου ΔΣ της

ΠΕΠΣΥ και παράλληλα η εξουσία να προβαίνει κατά τον ίδιο χρονικό

διάστημα σε όλες τις αναγκαίες και επείγουσες ενέργειες διοικήσεως και

διαχειρίσεως της ΠΕΠΣΥ.

Ημερομηνία 15-3-2018