Όλα τα Νέα

Ανάσα για ζευγάρι οφειλετών στην Κρήτη με 4 δάνεια σε 2 τράπεζες

439
Ανάσα για ζευγάρι οφειλετών στην Κρήτη με 4 δάνεια σε 2 τράπεζες . Στο Τοπικό Παράρτημα Χανίων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, απευθύνθηκε ζευγάρι οφειλετών, με 4 δάνεια σε 2  τράπεζες και συνολική οφειλή  που ανέρχεται στο ποσό των 105.000,00 ευρώ.

Οι οφειλέτες, με τη συνδρομή των Νομικών Συμβούλων του Παραρτήματος πέτυχαν:

  • Την προσωρινή υπαγωγή τους στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως αυτός τροποποιήθηκε.
  • Την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος τους.
  • Τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας τους.
  • Και τέλος,  έως την επανασυζήτηση της προσωρινής διαταγής, ορίζεται για τους αιτούντες μηνιαία καταβολή 500 ευρώ συμμέτρως διανεμόμενη.