Όλα τα Νέα

Αναβαθμίζεται ενεργειακά το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης

61

Εντάχθηκε το έργο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης»
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020»

Η πράξη αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσί-ες της Περιφερειακής
Ενότητας Ρεθύμνης, το οποίο έχει μεγάλη ιστορική και αρχιτεκτονική αξία.
Προκειμένου το κτίριο να καταταχθεί στην ενεργειακή κατηγορία Β+ προβλέπονται οι εξής εργασίες συνολικού
προϋπολογισμού 1.572.400,00€

1) τοποθέτηση θερμομόνωσης στη στέγη 2) τοποθέτηση δεύτερης εσωτερικής σειράς κουφωμάτων 3) κατασκευή υαλοπετάσματος
στην κεντρική είσοδο 4) τοποθέτηση αντλιών θερμότητας 5) νέα φωτιστικά σώματα LED.
Τέλος εκκρεμεί η έγκριση της «Μελέτης στατικής επάρκειας του κτιρίου της Π.Ε. Ρεθύ-μνης» με προϋπολογισμό
έργων 1.000.000,00€ από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνη-μείων του Υπουργείου Πολιτισμού.