Απαντά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τον Κόλπο Δερματά

Ανακοίνωση εξέδωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αναφερόμενη στο έργο του Κόλπου Δερματά.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση:

Διαβάζοντας την πρόσφατη ανακοίνωση (10-1-2020) της δημοτικής παράταξης του Ηρακλείου Λαϊκή Συσπείρωση, σχετικά με τις εξελίξεις για τις επιχειρούμενες εργασίες στον κόλπο Δερματά, και το εύλογο ερώτημα που διατυπώνεται σχετικά με τη διαχείριση των ενεργειών της περιβαλλοντικής αδειοδότησης από πλευράς της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ενημερώνουμε κάθε νομοταγή και σκεπτόμενο πολίτη και συλλογικό όργανο, που επιθυμεί να λάβει γνώση για τις πραγματικές διαστάσεις του θέματος και τη διαχρονική εξέλιξη του, τα εξής:

Για το έργο άμεσης αντιδιαβρωτικής προστασίας του κόλπου Δερματά, όπως αυτό αρχικά είχε σχεδιαστεί και υποβληθεί το 2016, χορηγήθηκε “εξαίρεση από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης”, υπαγόμενο στις ευεργετικές διατάξεις της νομοθεσίας ως έργο κατεπείγοντος χαρακτήρα, μετά από κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με αποκλειστικό σκοπό την αποτροπή του κινδύνου υποσκαφής και κατάρρευσης του παραλιακού δρόμου από τον θαλάσσιο κυματισμό λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Οι εξαιρέσεις από τη διαδικασία της κανονικής περιβαλλοντικής αδειοδότησης, οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μόνο σε έκτακτες καταστάσεις που άπτονται της πολιτικής προστασίας κι ασφάλειας, έχουν απαρέγκλιτα μέγιστο χρόνο ισχύος τα δύο (2) έτη, προφανώς για να αποτρέπεται η καταστρατήγηση των νόμων και του Συντάγματος για την προστασία του περιβάλλοντος και αφετέρου γιατί, μετά από τον μέγιστο επιτρεπόμενο χρόνο των δύο ετών, όλα τα έργα είναι εφικτό να αποκτούν την κανονική αδειοδότηση.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, μετά την αρχική χορήγηση (2016) της “εξαίρεσης από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης”, χορήγησε επιπλέον παρατάσεις της εξαίρεσης αυτής μέχρι τη συμπλήρωση του συνολικού χρόνου των δύο ετών (2018) προκειμένου να συνδράμει στην ομαλή περαίωση του έργου. Δεν ήταν όμως εφικτό να χορηγήσει άλλη παράταση πλέον της διετίας, η οποία θα ήταν αντίθετη με την ισχύουσα νομοθεσία και το κράτος δικαίου και ισονομίας και, γι΄αυτό, δεν το έπραξε. Αυτό σημαίνει ότι, σύννομα δεν χορήγησε άλλη παράταση εξαίρεσης πέραν της 11ης Δεκεμβρίου του 2018 και, από το χρονικό σημείο αυτό και μετά, δεν είναι δυνατή η νόμιμη εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στον κόλπο Δερματά χωρίς τις προβλεπόμενες διαδικασίες έγκρισης εκτέλεσης εργασιών και αδειοδότησης. Τυχόν κατασκευή οποιασδήποτε εργασίας στην περιοχή αυτή θεωρείται παράνομη, αυθαίρετη και απόπειρα καταπάτησης του κοινόχρηστου δημόσιου χώρου.

Από τα παραπάνω προκύπτει αναμφίβολα, τεκμηριωμένα και βάσει του νομικού πλαισίου ότι, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης έχει ενεργήσει κατά τα επιβαλλόμενα της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, και η διαδιδόμενη ως “διαφορετική αντιμετώπιση” μετά την παρέλευση της θεσμικά προβλεπόμενης διετίας οφείλεται στην εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων και στην τήρηση της νομιμότητας. Η διασφάλιση της νομιμότητας, της ισονομίας, του δημόσιου συμφέροντος και, της προστασίας και διατήρησης του περιβάλλοντος και του τοπίου, αποτελούν καθήκοντα και επιταγή εκ του Συντάγματος για τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και, δεν μπορούν να τύχουν αμφισβήτησης, διαπραγμάτευσης ή καπηλείας.

Τα σχόλια είναι κλειστά.