Όλα τα Νέα

Απάντηση της ΚΕΔΗΡ για τα “πορίσματα-φωτιά”

534
Η ΚΕΔΗΡ απαντά με δελτίο τύπου σχετικά με τα “πορίσματα-φωτιά” των ορκωτών λογιστών για την οικονομική διαχείριση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ρεθύμνου.

Η πρόεδρος της ΚΕΔΗΡ, Πέπη Μπιρλιράκη, κάνει λόγο για “αθέμιτη διαρροή”  και “έλλειψη υπευθυνότητας”. Υποστηρίζει ότι τα έγγραφα που υποδεικνύουν ταμειακή κακοδιαχείριση της επιχείρισης, δόθηκαν σε τρίτα πρόσωπα σε λάθος χρόνους.

Ακολουθεί αναλυτικά το δελτίο τύπου της ΚΕΔΗΡ:

“Η επιλογή κάποιων, να χορηγήσουν -ελαφρά τη καρδία- σε αναρμόδια πρόσωπα αντίγραφα των πορισμάτων των ορκωτών ελεγκτών, που λάβαμε διαδοχικά την 1η και την 3η Οκτωβρίου 2018, πριν ακόμα αυτά αξιολογηθούν από τους θεσμικά αρμόδιους προς τούτο, δεν υπερβαίνει απλά τα όρια του δικαιολογημένου ενδιαφέροντος για ενημέρωση. Αλλά συνιστά ενέργεια επικίνδυνη, στρεφόμενη ευθέως σε βάρος της προσωπικότητας συγκεκριμένων ανθρώπων στο βωμό της πρόκλησης επιφανειακών εντυπώσεων.

Υπάρχουν στιγμές, που η υπευθυνότητα όλων, ανεξαρτήτως παρατάξεων και ιδιοτήτων, θα πρέπει να είναι ανάλογη της σοβαρότητας των περιστάσεων.

Τα αντίγραφα των πορισμάτων των ορκωτών ελεγκτών παραδόθηκαν, όπως είχαμε δεσμευθεί ότι θα πράξουμε. Παραδόθηκαν νομότυπα και άμεσα στα πρόσωπα εκείνα που λόγω της θεσμικής ιδιότητας που φέρουν, έπρεπε να λάβουν γνώση αυτών και να διατυπώσουν, μετά από προσεκτική μελέτη, τη θέση τους επί αυτών. Καθώς καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης και ως τέτοια πρέπει να συμπεριφέρονται και να ενεργούν.

Κάποιοι φαίνεται ότι έκριναν ορθό να παραδώσουν τα πορίσματα σε τρίτα πρόσωπα, πριν καν τα εξετάσουν οι ίδιοι. Τα πρόσωπα αυτά, στα οποία παραδώσαμε ενυπόγραφα τα αντίγραφα των πορισμάτων, είναι αριθμητικά περιορισμένα. Συνεπώς, η πηγή της αθέμιτης διαρροής του περιεχομένου τους σε τρίτους, οι οποίοι παραβίασαν ευθέως τις αρχές της μυστικότητας της προδικασίας, θα αποτελέσει αντικείμενο της αναμενόμενης Εισαγγελικής έρευνας.

Εν τω μεταξύ, και αφού επίσημο αντίγραφο των πορισμάτων έχουμε ήδη παραδώσει στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρεθύμνου, συγκαλέσαμε Διοικητικό Συμβούλιο για τη Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 15.00. Ώστε να είναι παρόντες σε αυτό οι εξουσιοδοτημένοι ελεγκτές, για να μπορέσουν να τελέσουν αυτό που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο για όλους. Δηλαδή αυτοί, ως οι πλέον ειδικοί και αρμόδιοι, να παρέξουν τις αναμενόμενες διευκρινίσεις επί των πορισμάτων τους.

Επιτέλους, η υπεύθυνη, ώριμη και ψύχραιμη στάση μας απέναντι σε ζητήματα μέγιστης οικονομικής και κοινωνικής σημασίας δεν μπορεί και δεν πρέπει να εκλαμβάνεται επιπόλαια ως δήθεν αδυναμία εκ μέρους μας. Οι αρχές της χρηστής Διοίκησης και της Διαφάνειας επιβάλλουν τη συνετή, ενδελεχή και επιστημονική προσέγγιση των ζητημάτων που ανακύπτουν. Ώστε να αποφευχθούν οι επιφανειακές αναλύσεις και η παραπληροφόρηση του Πολίτη, ο οποίος έχει κάθε λόγο να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να απαιτεί την αλήθεια επί θεμάτων υψηλού δημοσίου ενδιαφέροντος.

Η ΚΕΔΗΡ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ
ΘΕΟΠΙΣΤΗΣ ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗ”.