Απαντήστε στο ερωτηματολόγιο του Πολυτεχνείου για το λιμάνι της Σούδας

H έρευνα διενεργείται από το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης και αποσκοπεί στην καταγραφή των τάσεων και των απόψεων των πολιτών, ώστε να αποτελέσουν τις βασικές κατευθύνσεις στους εμπλεκόμενους φορείς για τη μελλοντική λήψη αποφάσεων για τη δημιουργία ενός βιώσιμου λιμένα. Παρακαλούμε για την απάντηση σας στις ακόλουθες ερωτήσεις επιλέγοντας την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει καλύτερα.

Ορισμοί:

Βιώσιμο λιμάνι: Το βιώσιμο λιμάνι προωθεί συνεχώς ενέργειες που επηρεάζουν θετικά την οικονομική ευημερία, την περιβαλλοντική ποιότητα και την κοινωνική ευθύνη (ΕPA, 2009).

Βιώσιμη ανάπτυξη είναι η «ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες», Έκθεση Brundtland (1987).

Οι απαντήσεις σας θα παραμείνουν εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την επεξεργασία και την εξαγωγή συγκεντρωτικών συμπερασμάτων για ερευνητικούς στόχους, χωρίς να κοινοποιηθούν σε τρίτους σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Απαντήστε στα ερωτήματα της έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης

Τα σχόλια είναι κλειστά.