Όλα τα Νέα

Απουσία Γιώργου Μαρινάκη μέχρι τις 10 Αυγούστου

216
Στην Αθήνα θα μεταβεί σήμερα, Πέμπτη 2 Αυγούστου 2018, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης
κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης προκειμένου να λάβει μέρος στις εργασίες της 2 ης
συνάντησης της Επιτροπής Καθοδήγησης του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου
Λυμάτων, την οποία διοργανώνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο
αναπληρωτής Υπουργός κ. Σωκράτης Φάμελλος.

Στην ημερήσια διάταξη προβλέπεται η κατάθεση εισηγήσεων για τα Περ/κα
Επιχειρησιακά Σχέδια των Περιφερειών της χώρας (Ηπείρου, Στ. Ελλάδας,
Θεσσαλίας, Ιονίων Νησιών, Αν. Μακεδονίας και Θράκης , Β. Αιγαίου), συζήτηση επί των κυριότερων προβλημάτων που έχουν ήδη επισημανθεί στο πλαίσιο περιφερειακών συναντήσεων, παρουσίαση συνολικών αναγκών χρηματοδότησης του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου και λήψη αποφάσεων.

Μετά το πέρας της συνεδρίασης, ο Δήμαρχος θα κάνει ολιγοήμερες διακοπές από
τα υπηρεσιακά του καθήκοντα και θα επιστρέψει στο Ρέθυμνο στις 10 Αυγούστου.
Κατά τη διάρκεια της απουσίας του θα εκτελεί χρέη Δημάρχου ο κ. Μίνως
Αλεφαντινός Αντιδήμαρχος Ρεθύμνου.