Όλα τα Νέα

Αποζημίωση 65.743 ευρώ σε πληγέντες από την πλημμύρα της 26ης Οκτωβρίου

177
Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει ότι υπογράφτηκαν οι σχετικές συμβάσεις από το
Υπουργείο Εσωτερικών που αφορούν την αποζημίωση των πληγέντων πολιτών από
την πλημμύρα της 26ης Οκτωβρίου του 2017.

Η σχετική αποζημίωση ύψους 65.743 ευρώ δίδεται για την κάλυψη άμεσων βιοτικών
αναγκών και την αντικατάσταση της οικοσκευής, όσων επλήγησαν από την πλημμύρα
και σε ότι αφορά την κύρια κατοικία τους.

Μετά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, το ποσό των 65.743 ευρώ θα
μεταφερθεί , εντός των επόμενων ημερών, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων από το οποίο, μετά τις συγκεκριμένες διαδικασίες που θα ακολουθήσουν, θα διανεμηθεί στους δικαιούχους.