Άρχισε η καταγραφή για το Μητρώο Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΜΕΕΓΦ)

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής
Ενότητας Ρεθύμνης ενημερώνονται οι αγρότες-παραγωγοί του Ν. Ρεθύμνου ότι είναι
απαραίτητο μέσα από την ιστοσελίδα ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΥΠ.Α.Α.Τ και με τη
χρήση των προσωπικών τους κωδικών να καταγράψουν τον επαγγελματικό εξοπλισμό
εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων που έχουν στην κατοχή τους στο «Μητρώο Εξοπλισμού
Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΜΕΕΓΦ)».
Μόνον κατόπιν αυτής της αρχικής καταγραφής από τη μεριά του αγρότη-
παραγωγού είναι δυνατόν οι Σταθμοί Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών
Φαρμάκων (ΣΤΕΕΕΓΦ) να καταχωρήσουν τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων που
εκτελούν προκειμένου να χορηγήσουν το αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας (Sticker).
Όσοι παραγωγοί αδυνατούν από μόνοι τους να προχωρήσουν στην καταγραφή του
εξοπλισμού τους παρακαλούνται να αναζητήσουν βοήθεια ενημερώνοντας σχετικά την
ΔΑΟΚ, τους μελετητές, τις ενώσεις ή τις Πύλες ΟΣΔΕ καθώς ο εν λόγω εξοπλισμός
καταγράφεται και στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης 2019.
Η κινητοποίηση των παραγωγών σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες είναι αναγκαία
προκειμένου να αποφευχθούν τα διοικητικά πρόστιμα της ΥΑ 160/22717/5-2-2019 (ΦΕΚ
569/Β'/25-2-2019).
Υπενθυμίζεται ότι από την καταγραφή και επιθεώρηση εξαιρούνται οι φορητοί
εξοπλισμοί και οι επινώτιοι ψεκαστήρες.
Το ΥΠ.Α.Α.Τ έχει δημιουργήσει προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων την
πύλη «ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ» ( http://psekastika.minagric.gr/index.php ) με όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες.

Τα σχόλια είναι κλειστά.