Όλα τα Νέα

Χανιά _ Επιμελητήριο : Απόλυτη ισοψηφία στο Τμήμα Υπηρεσιών

383
Έπειτα από μια δραματική πορεία στις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων, όπου για πολλές ώρες προηγούνταν ο Μαργαρώνης, με μικρή πάντως διαφορά, τελικά ισοψήφισαν οι δύο συνδυασμοί στο Τμήμα Υπηρεσιών.

Οπότε και αποδεικνύεται το Τμήμα Υπηρεσιών ο χώρος που δόθηκε η μεγάλη μάχη μεταξύ Ροκάκη και Μαργαρώνη και αφαιρέθηκε έτσι η δυνατότητα αυτοδυναμίας για τους «Ενωμένους Επιχειρηματίες».

Τα τελικά αποτελέσματα πάντως έχουν ως εξής:

Ψήφισαν 408   _   Έγκυρα : 1361

Ροκάκης : 640  _  [47%]

Μαργαρώνης : 640  _  [47%]

Βουρλάκης : 81  _  [6%]

Άκυρα : 43  //  Λευκά :4