Όλα τα Νέα

Χανιά : Αγιασμός στο έργο διασύνδεσης στα Χανιά της Εταιρείας ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ

173

Σκοπός του Αγιασμού είναι να παρακαλέσουμε τον Θεό να μας ενδυναμώνει και να μας προστατεύει, ώστε να ολοκληρώσουμε το έργο μας με ασφάλεια
Ως εκπρόσωπος της εταιρείας ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ, θα ήθελα να ευχαριστήσω:

1) Εκκλησιαστική, πολιτική, πολιτειακή ηγεσία, δημόσιες υπηρεσίες και σωμάτων ασφαλείας, για την αμέριστη συμπαράσταση και την βοήθεια τους για την εκτέλεση του έργου
2) Τους κατοίκους της περιοχής καθώς και όλους τους διερχόμενους, για την καλή συνεργασία που έχουμε και την υπομονή τους
3) Τους συναδέλφους του ΑΔΜΗΕ που είναι ο ιδιοκτήτης του έργου και τους συναδέλφους του αναδόχου που είναι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ, οι οποίοι καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την επίλυση των τεχνικών και άλλων προβλημάτων, με σκοπό το έργο να ολοκληρωθεί σύντομα και με ασφάλεια
4) Τους εμπλεκομένους στο έργο υπεργολάβους, προμηθευτές, τεχνίτες, εργάτες και το προσωπικό της εταιρείας μας.