Όλα τα Νέα

Χανιά: Αλλάζουν τα δρομολόγια του Αστικού ΚΤΕΛ

175
Οι αλλαγές στα δρομολόγια, ξεκινούν από το Σάββατο 16/05/2020

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Νο11 Χαλέπα (Αφετηρία: Τράπεζα):
: 06:10, 06:45, 07:30 Σόδυ-Κουμπελή, 08:00, 08:20, 08:45 Σόδυ, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45 Σόδυ, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45 Σόδυ-Κουμπελή, 14:15, 14:45, 15:20, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00.
06:10, 06:45, 07:30 Σόδυ-Κουμπελή, 08:00, 08:20, 08:45 Σόδυ, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45 Σόδυ, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45 Σόδυ-Κουμπελή, 14:15, 14:45, 15:00, 15:20, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15.
06:10, 06:45, 07:30 Σόδυ-Κουμπελή, 08:15, 08:45 Σόδυ, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45 Σόδυ, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45 Σόδυ-Κουμπελή, 14:15, 14:45, 15:15, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00.
06:30, 08:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 19:00.

Νο12 Αγ. Ιωάννης (Αφετηρία: Πλατεία Μάχης Κρήτης):
: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30.
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30.

Δεν εκτελούνται δρομολόγια.

Νο13 Σούδα (Αφετηρία: Αγορά):
: 06:00, 07:00 ΝΝΚ, 07:30, 08:00 ΝΝΚ, 08:30, 09:00 ΝΝΚ, 09:30, 10:00 ΝΝΚ, 10:30, 11:00 ΝΝΚ, 11:30, 12:00 ΝΝΚ, 12:30, 13:00 ΝΝΚ, 13:30, 14:00 Τσικαλαριά-ΝΝΚ, 14:30, 15:00 ΝΝΚ, 16:00 ΝΝΚ, 17:00 Τσικαλαριά-ΝΝΚ, 18:00 ΝΝΚ, 19:00 ΝΝΚ, 20:00 ΝΝΚ, 21:00 Τσικαλαριά-Σούδα.
06:00, 07:00 ΝΝΚ, 07:30, 08:00 ΝΝΚ, 08:30, 09:00 ΝΝΚ, 09:30, 10:00 ΝΝΚ, 10:30, 11:00 ΝΝΚ, 11:30, 12:00 ΝΝΚ, 12:30, 13:00 ΝΝΚ, 13:30, 14:00 Τσικαλαριά-ΝΝΚ, 14:30, 15:00 ΝΝΚ, 15:30, 16:00 ΝΝΚ, 16:30, 17:00 Τσικαλαριά-ΝΝΚ, 17:30, 18:00 ΝΝΚ, 18:30, 19:00 ΝΝΚ, 19:30, 20:00 ΝΝΚ, 20:30, 21:00 Τσικαλαριά-Σούδα, 21:30.
07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00.
Νο15 Δαράτσο-Γαλατά-Καλαμάκι (Αφετηρία: Πλατεία 1866):
– Σάββατο: 07:10 ΔΓΚΠ, 07:40 ΚΓΔ, 08:30 ΔΓΚΠ, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30 ΔΓΚΠ*, 17:30 ΔΓΚΠ*, 18:30 ΔΓΚΠ*, 19:30 ΔΓΚΠ*, 20:30 ΔΓΚΠ*, 21:30 ΔΓΚΠ.
07:30 ΔΓΚΠ, 09:30 ΔΓΚΠ*, 11:30 ΔΓΚΠ*, 13:30 ΔΓΚΠ*, 15:30 ΔΓΚΠ*, 17:30 ΔΓΚΠ*, 19:30 ΔΓΚΠ*, 21:30 ΔΓΚΠ.

*Στην επιστροφή γυρνάνε από παραλία Αγίων Αποστόλων και Χρυσή Ακτη.

Νο21 Καλαμάκι – Χρυσή Ακτή – Άγιοι Απόστολοι (Αφετηρία: Πλατεία 1866):
– Σάββατο: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00.
Τα δρομολόγια εκτελούνται από την γραμμή Νο15.
Νο16 Περιβόλια (Αφετηρία: Ζυμβρακάκηδων):
– Σάββατο: 07:10, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30 Μπουτσουνάρια, 14:30, 15:30, 17:00 Μπουτσουνάρια, 19:30, 21:30.
Δεν εκτελούνται δρομολόγια.

Νο18 Κουνουπιδιανά (Αφετηρία: Πλατεία 1866):
– Σάββατο: 07:00 Αγ.Ονούφριος-Πιθάρι, 07:30 Καμπάνι, 08:00, 08:30 Πιθάρι, 09:00 Καμπάνι-Κορακιές, 09:30, 10:00 Πιθάρι, 10:30, 11:00 Καμπάνι-Κορακιές, 11:30, 12:00 Πιθάρι, 12:30, 13:00 Καμπάνι, 13:30, 14:00 Αγ.Ονούφριος-Πιθάρι, 14:30, 15:00 Καμπάνι, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:15
07:30, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00.

Νο19 Αγυιά (Αφετηρία: Πλατεία 1866):
– Σάββατο: 07:10 Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδέ, 08:30 Καλλιθέα, 10:15 Νέες Δικαστικές Φυλακές, 12:00, 13:30 Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδέ, 14:20 Καλλιθέα-Νέες Δικαστικές Φυλακές-Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδέ, 16:15 Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδέ, 18:00, 20:15 Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδέ, 21:30.
Δεν εκτελούνται δρομολόγια.

Νο20 Λενταριανά-Νέα Χώρα (Αφετηρία: Λενταριανά):
– Σάββατο: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00.
Δεν εκτελούνται δρομολόγια.

Νο22 Τσικαλαριά (Αφετηρία: Πλατεία Μάχης Κρήτης):
– Σάββατο: 07:15, 10:10.

Νο17-24 Νοσοκομείο (Αφετηρία: Ζυμβρακάκηδων):
– Σάββατο: 06:40, 07:20 Νεροκούρου, 08:00 Νεροκούρου, 08:30, 09:00 Νεροκούρου, 09:30 Πλαστήρα, 10:00, 10:30, 11:00 Νεροκούρου, 11:30 Πλαστήρα, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Νεροκούρου, 14:00, 14:30 Νεροκούρου, 15:00, 15:30 Νεροκούρου, 16:00, 16:30, 17:00 Νεροκούρου, 18:00, 19:00 Νεροκούρου, 20:00, 21:00 Νεροκούρου, 22:00.
06:50, 08:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:00.

Παρακαλούμε όπως ενημερώνεστε για όλες τις αλλαγές αναλυτικά στα τηλέφωνα 28210-27044, 28210-93345, στο site μας www.chaniabus.gr , στο email chaniabus@gmail.com και από την εφαρμογή μας για iOS και Android ChaniaCityBus (λόγω των αλλαγών στο σύστημα παρακαλούμε όπως κάνετε 1. ενημέρωση μέσα από την εφαρμογή ή όπως κάνετε 2. διαγραφή δεδομένων μέσα από τις ρυθμίσεις εφαρμογής) .