Χανιά : Ανανέωση ισχύος αδειών επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών.

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι:

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία μας στους επαγγελματίες αλιείς για τα αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους <10μ, υπάρχει μεγάλος αριθμός σκαφών στον Νομό μας που δεν τηρεί την υποχρέωση υποβολής μηνιαίας δήλωσης παραγωγής. Καλούμε τους αλιείς που ήδη έχουν κωδικό και δεν ήταν στους πίνακες για ανανέωση των αδειών να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας ώστε να ελέγχεται ότι έχει γίνει σωστά η υποβολή. Εφιστούμε την προσοχή στους υπόχρεους αλιείς, ότι θα μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις παραγωγής για τα έτη 2018-2019 μέχρι 15-3-2020. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων Tηλ. :2821346506-507 email: alieia.cha@crete.gov.gr.

Τα σχόλια είναι κλειστά.