Χανιά : Η απουσία του Δημάρχου Πλατανιά

“Συμμετοχή Δημάρχου Πλατανιά στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ και της Δ.Ε.Π.ΑΝ.”

Ο Δήμαρχος Πλατανιά Μαλανδράκης Ιωάννης, θα απουσιάζει από τον Δήμο την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου, λόγω της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, επίσης θα συμμετέχει στην Έκτακτη Συνεδρίαση του Δ.Σ. και στη Γενική Συνέλευση της Δ.Ε.Π.ΑΝ. που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 27 και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, στην Αθήνα.