Χανιά : Λήψη προληπτικών μέτρων για τον κορωνοϊό από το Δήμο Σφακίων

Ο Δήμος Σφακίων θέτοντας ως προτεραιότητα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας εφαρμόζει προληπτικά μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό. Λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Αριθμ:55/11-03-2020, παρακαλεί τους πολίτες να μην προσέρχονται στις υπηρεσίες της, παρά μόνο για τις απολύτως αναγκαίες και επείγουσες υποθέσεις. Συστήνεται επίσης προληπτικά, να αποφεύγουν τις συναθροίσεις στους κλειστούς χώρους.

Οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου και η λήψη των αποφάσεων αυτών, καθώς και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων θα λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ.1 και την παρ.2 αντιστοίχως του αρ.184 του ν.4635/2019.

Εναλλακτικά η διεκπεραίωση των υποθέσεων μπορεί να γίνεται και με τους κάτωθι τρόπους:
Τηλεφωνικά: 28253-40000
Ηλεκτρονικά στο email: sfakia-d@otenet.gr

Τα σχόλια είναι κλειστά.