Χανιά : Σύμβαση έργου προσωρινής εγκατάστασης προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλία ς ΓΕΛ και ΕΠΑΛ του Δήμου Κισάμου. ΓΕλ λΛ και ΕΠΑΛ του Δήμου Κισάμου».

Την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020 εγκρίθηκε από την Επιτροπή Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Κισάμου για την υλοποίηση του έργου «Επείγουσες εργασίες διαμόρφωσης χώρων προσωρινής εγκατάστασης προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας για άμεση στέγαση των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ του Δήμου Κισάμου».

Το έργο προϋπολογισμού 595.000,00 € θα χρηματοδοτηθεί και θα υλοποιηθεί από την Περιφέρεια Κρήτης στα πλαίσια της ανάγκης αποκατάστασης της κανονικότητας στη διδασκαλία των μαθητών έως την κατασκευή των νέων Λυκείων.

Βασικός στόχος παραμένει η, όσο το δυνατόν πιο γρήγορη, ολοκλήρωση των μελετών για την ανέγερση των νέων Λυκείων, προκειμένου το έργο να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, όπως έχει ανακοινωθεί από τον Περιφερειάρχη Κρήτης.

Τα σχόλια είναι κλειστά.