Όλα τα Νέα

Χειροδικίες στη Γ.Σ. της Creta Farms

385

Κλιμακώθηκε κατακόρυφα η ένταση στη σημερινή Γενική Συνέλευση της Creta Farms η οποία διεκόπη για τις 3 Οκτωβρίου.

Η εταιρεία, σε σχετική ανακοίνωση, αναφέρει ότι ο μέτοχος κ. Κωνσταντίνος Δομαζάκης με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του “επιχείρησαν να καταλάβουν πραξικοπηματικά το προεδρείο” χειροδικώντας κατά του Προέδρου του Δ.Σ. με αποτέλεσμα “να ακολουθήσουν εντάσεις που καθιστούσαν αδύνατη τη συνέχιση της Γ.Σ.”.

Ολόκληρη η ανακοινωση της εταιρείας:
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γ.Σ. της εταιρίας Creta Farm A.E. την 26η Σεπτεμβρίου 2019, σε συνέχεια της διακοπείσας για την ως άνω ημέρα συνεδρίασης της 23ης Σεπτεμβρίου 2019, στην έδρα της εταιρείας στο 15ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Ρεθύμνου – Ηρακλείου, περιοχή Πρίνου, θέση Λατζιμάς, Δήμου Ρεθύμνης, Π.Ε. Ρεθύμνης, έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Εμμανουήλ Δομαζάκις, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα αναγνώσει επιστολή του Προέδρου της Γ.Σ. κ. Πλάτωνος Νιάδη, ο οποίος είχε ανυπέρβλητο προσωρινό κώλυμα να παραστεί στη γενική συνέλευση.

Τότε επιχείρησαν να καταλάβουν πραξικοπηματικά το προεδρείο ο μέτοχος κ. Κωνσταντίνος Δομαζάκης με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, χειροδικώντας κατά του Προέδρου του ΔΣ, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν εντάσεις που καθιστούσαν αδύνατη τη συνέχιση της Γ.Σ., η συνεδρίαση της οποίας διεκόπη και εξ αυτού του λόγου με απόφαση του Προέδρου της ΓΣ και του προέδρου του Δ.Σ. για τις 3 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 στον ίδιο ως άνω χώρο.”

capital.gr