Χερσόνησος: Αναβάλλεται η εκτέλεση έργων στην Οδό Δημοκρατίας

Αναβάλλεται η εκτέλεση του έργου «βελτίωση της οδού Δημοκρατίας στο Λιμένα Χερσονήσου», προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων, των ξενοδοχείων και στην προσβασιμότητα κατοίκων και επισκεπτών στην καρδιά του Λιμένα Χερσονήσου, εν μέσω τουριστικής περιόδου.

Επιπλέον, η δημοτική αρχή λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη το ενδεχόμενο το έργο να καθυστερήσει κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής του, καθώς η περιοχή είναι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και είναι ορατό το ενδεχόμενο να παραταθεί ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του έργου και να επιμηκυνθεί εκ των πραγμάτων η διαδικασία υλοποίησης των εργασιών, αποφάσισε η έναρξη των εργασιών να μετατοπιστεί για τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Συγκεκριμένα, το έργο που αφορά στη βελτίωση της οδού Δημοκρατίας στο Λιμ. Χερσονήσου και, πιο συγκεκριμένα, στην περιοχή μεταξύ των οδών Σανουδάκη (νότια) και την οδό (βόρεια) που βρίσκεται στο όριο του ρυμοτομικού σχεδίου Λιμ. Χερσονήσου, συνολικού μήκους 400 μέτρων, για το οποίο έχει ήδη υπογραφεί σύμβαση με το νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε., θα ξεκινήσει με το πέρας της τουριστικής περιόδου. Υπενθυμίζεται ότι η οδός θα έχει σταθερό πλάτος επτά (7) μέτρα και θα επιστρωθεί με ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας.

Σε όλο το μήκος του δρόμου και όπου υπάρχουν κατασκευές εκτός ρυμοτομικής γραμμής, θα γίνονται καθαιρέσεις, προκειμένου να κατασκευαστούν τα πεζοδρόμια εκατέρωθεν του δρόμου.

Στο όριο των πεζοδρομίων με το δρόμο θα τοποθετηθούν ειδικά χυτοσιδηρά εμπόδια, περίπου ανά δύο (2) μέτρα.

Επίσης θα γίνουν οι απαραίτητες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και οι εργασίες που απαιτούνται για τον φωτισμό της οδού, στην οποία προβλέπεται η τοποθέτηση μονόφωτων φωτιστικών σε ιστό ύψους έξι (6) μέτρων.

Με τις εργασίες ανάπλασης της οδού Δημοκρατίας, εκατέρωθεν του δρόμου, θα κατασκευαστούν πεζοδρόμια στα οποία θα δημιουργηθούν χώροι φύτευσης.

Να σημειωθεί ότι το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 790.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου και, καθώς έχει ήδη υπογραφεί σύμβαση, θα εκτελεστεί από την επόμενη δημοτική αρχή, όποια κι αν είναι αυτή που θα προκύψει από τις επόμενες δημοτικές εκλογές.

Τα σχόλια είναι κλειστά.