Δείτε τον αριθμό των δημοτικών συμβούλων όλων των δήμων της Κρήτης

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο ορισμός αριθμού δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του ν. 3852/2010 με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή.

Ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων ανά περιφερειακή ενότητα στην Περιφέρεια Κρήτης με βάση το μόνιμο πληθυσμό της, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή, ορίζεται ο αναγραφόμενος ως ακολούθως:

Τα σχόλια είναι κλειστά.