Όλα τα Νέα

Σκοτάδι στις Τράπεζες. Δεν δανείζουν τους νέους! [Έρευνα]

211

Υποδανεισμένο από τις τράπεζες εμφανίζεται το πλέον δυναμικό –ηλικιακά – τμήμα των κατοίκων της χώρας, αποτυπώνοντας τις αρνητικές συνέπειες για την οικονομία από τη βραδεία εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισμών και την μαζική αποχώρηση των καταθέσεων.

Σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα γνώμης, που διενήργησε για λογαριασμό της εταιρείας συμβούλων Synergon Partners η Ipsos-Opinion, μια νέα γενιά καταναλωτών, που έχει μπει για τα καλά σε παραγωγική ηλικία δεν υποστηρίζεται με δανεισμό από τις τράπεζες για να αναπτυχθεί επαγγελματικά και να βελτιώσει το επίπεδο ζωής του.

Από το δείγμα των 700 τηλεφωνικά ερωτηθέντων, το 73% προσδιορίζει τη σχέση του με τις τράπεζες ως καταθετική, το 11% ως αποταμιευτική και μόλις το 11% ως δανειακή. Υπάρχουν όμως καθαρές διαφοροποιήσεις από αυτούς τους μέσους όρους στα διάφορα ηλικιακά τμήματα.

Για παράδειγμα, στο τμήμα 50-55 ετών αυξάνεται σχεδόν κατά 7% η δανειακή σχέση με αντίστοιχη υποχώρηση της καταθετικής, ενώ στα τμήματα μέχρι 40 ετών υπάρχει σαφής υστέρηση της δανειακής σχέσης, που περίπου ισοδυναμεί με αποκλεισμό από την πίστωση.

Ο βασικός λόγος για την παραπάνω υστέρηση είναι η πιστωτική υποχώρηση των τελευταίων σχεδόν 10 ετών, που είχε ως αποτέλεσμα μεγάλα τμήματα του πληθυσμού και κυρίως όσοι σήμερα είναι σε ηλικίες κάτω από τα 45 ετών να μην έχουν δανειοδοτηθεί ή να μην μπορούν να δανειοδοτηθούν καθώς δεν πληρούν τα νέα αυστηρότητα κριτήρια εισοδήματος και εγγυήσεων.

Πρόκειται, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, για «στοίχημα» που καλείται να κερδίσουν τράπεζες αλλά και τη χώρα καθώς καμία οικονομία δεν μπορεί να αναπτυχθεί σοβαρά, αν η πρόσβαση στην πίστωση είναι τόσο περιορισμένη και δεν συμπεριλαμβάνει σχετικά μεγάλα τμήματα του πληθυσμού και κυρίως των τμημάτων που βρίσκονται στην πιο δημιουργικές ηλικίες.

Η πιστωτική υποχώρηση αφαιρεί από τις Τράπεζες τη βασική πηγή εσόδων τους και κερδοφορίας τους. Η επιστροφή τους σε καλούς ρυθμούς θετικής πιστωτικής επέκτασης, είναι περίπου ταυτόσημη έννοια με το μέλλον τους. Καμία άλλη Τραπεζική εργασία δεν μπορεί να υποκαταστήσει σε αξία την πίστωση.

Στην έρευνα, ποσοστό 65% δηλώνει ότι δεν χρησιμοποιεί ποτέ πιστωτικέςκάρτες για αγορές και επιπλέον μόνο ένα 16% δηλώνει ότι τις χρησιμοποιεί για αγορές μέχρι και 20%. Τέτοιου βαθμού «πιστωτική απραξία» καθιστά περίπου αδύνατη την ανάπτυξη της οικονομίας που σε σοβαρό βαθμό βασίζεται στην κατανάλωση.

Είναι βέβαιο, ότι η πραγματικότητα αυτή πρέπει να αλλάξει και ότι οι Τράπεζες πρέπει να επιστρέψουν στη βασική τους δουλειά, δηλαδή την πίστωση, χωρίς βέβαια να επαναληφθούν οι υπερβολές και τα λάθη του παρελθόντος.

Η έρευνα διενεργήθηκε τηλεφωνικά με αντιπροσωπευτική κατανομή τόσο ηλικιακά όσο και γεωγραφικά σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και Λάρισα.

Οι 700 ερωτηθέντες είχαν απαραιτήτως σχέση με τράπεζες, ως καταθέτες, αποταμιευτές ή δανειολήπτες.

Η Synergon Partners, παρουσιάζει την έρευνά της με στόχο να τεθούν πολλά από τα παραπάνω ερωτήματα και από τις απαντήσεις και τις ερμηνείες τους, να φωτιστούν ενδιαφέρουσες πτυχές από τις στάσεις και τις συμπεριφορές που έχει διαμορφώσει ο καταναλωτής.

Η έρευνα αποτελεί ευκαιρία για τις Τράπεζες να «ακούσουν» κάποια μηνύματαπου εκπέμπουν οι πελάτες τους και να εντοπίσουν τις προσαρμογές που χρειάζονται.

Πηγή: euro2day.gr