Όλα τα Νέα

Διαδικασία κατάθεσης πρόσκλησης Voucher μέσω ΕΣΠΑ στους Παιδικούς Σταθμούς Ηρακλείου

173
Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς για την
διαδικασία κατάθεσης πρόσκλησης Voucher στους Παιδικούς
Σταθμούς του Δήμου.

Προς αποφυγή συνωστισμού, ταλαιπωρίας των ενδιαφερόμενων γονέων
και για λόγους αξιοκρατίας και διαφάνειας,η διαδικασία επιλογής θα
γίνει βάση μοριοδότησης του ΕΣΠΑ με σχετικούς πίνακες οπότε και
δεν τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Η κατάθεση των προσκλήσεων Voucher θα γίνεται στα γραφεία της
Υπηρεσίας μαςαπό Τρίτη 31/07/2018 έως και Παρασκευή 3/08/2018
και ώρες 09:00 – 15:00.
Διεύθυνση: Καλοκαιρινού & Παπαδόπουλου 4, Χανιόπορτα – Ηράκλειο.
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς έχουν την δυνατότητα να δηλώσουν μέχρι δύο
(2) Παιδικούς Σταθμούς και θα πρέπει να προσκομίσουν:
1. Την πρόσκληση voucher εκτυπωμένη.
2. Εκτυπωμένο το έντυπο που αναγράφονται τα μόρια.