Διακοπές ρεύματος στο Δήμο Σφακίων

Στο Δήμο Σφακίων το τελευταίο χρονικό διάστημα, η παραμικρή ήπια βροχόπτωση προκαλεί συνεχές διακοπές ρεύματος οι οποίες διαρκούν από λίγα λεπτά ως και αρκετές ώρες.

Οι απροειδοποίητες αυτές διακοπές ρεύματος δημιουργούν σοβαρά προβλήματα και κατά συνέπεια την οικονομική επιβάρυνση και ζημία στους κατοίκους και δημότες του Δήμου μας.

Από την πολύωρη διακοπή ρεύματος επέρχονται ζημιές σε αντλιοστάσια ύδρευσης και άρδευσης ,στο δημοτικό φωτισμό ,σε οικιακές συσκευές ,σε ποιμνιοστάσια, σε φωτοβολταϊκά πάρκα ,σε εξοπλισμό επιχειρήσεων. Επίσης είναι επικίνδυνο για τους ασθενείς που εξαρτώνται από συσκευές που λειτουργούν με ρεύμα και κάθε διακοπή είναι δυνητικά επικίνδυνη για τη ζωή τους.

Είναι προφανές ότι η δυσλειτουργία οφείλεται σε τεχνικά υποβαθμισμένο και κακά συντηρημένο δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στο Δήμο μας και το φαινόμενο αυτό ξεφεύγει πλέον των ορίων των συνήθων βλαβών.

Η δημοτική αρχή είναι διατεθειμένη να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την διασφάλιση της ποιότητας ζωής των δημοτών της.