Όλα τα Νέα

Διάκριση ΓΕΛ Μοχού στον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό Bravo Schools 2019

198

Ο Διευθυντής του σχολείου κ.Γιώργος Πυνηρτζής ανακοινώνει

ότι το ΓΕΛ Μοχού αναδείχθηκε στον Πανελλήνιο
Σχολικό Διαγωνισμό Bravo Schools 2019 για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους του
ΟΗΕ και έλαβε διάκριση ως η καλύτερη εκπαιδευτική προσέγγιση στο Στόχο 14
βιώσιμης ανάπτυξης στην κατηγορία Σχέδια Μαθήματος με τίτλο Τραγωδία
Κοινόχρηστων Πόρων.

Ο οικονομολόγος εκπαιδευτικός, κ. Γεώργιος Βουζαξάκης, υλοποίησε με επιτυχία με
τους/τις μαθητές/τριες της Β΄ λυκείου το σχολικό έτος 2018-2019 το σχέδιο μαθήματος
Τραγωδία Κοινόχρηστων Πόρων με το οποίο συμμετείχε στο διαγωνισμό ανάμεσα σε
294 σχολεία που με 738 σχολικές προσεγγίσεις κατέγραψαν τις προτάσεις τους για τη
δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.

Το ΓΕΛ Μοχού μετά την παραπάνω επιτυχία εντάσσεται στο Δίκτυο Σχολείων
Πρεσβευτών για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους του ΟΗΕ (in action SGDs Schools
Club) και έγινε μέρος ενός παγκόσμιου δικτύου σχολείων.