Όλα τα Νέα

Διανομή προϊόντων από το Δήμο Ηρακλείου

207
Ο Δήμος Ηρακλείου στο πλαίσιο συμμετοχής του στην Τοπική
Κοινωνική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής (ΕΠ Ι), θα προβεί σε διανομή προϊόντων (ειδών
παντοπωλείου και βασικής υλικής συνδρομής) ως εξής:

– Για το σημείο διανομής Α1 – Εργατικές κατοικίες Αγίας
Αικατερίνης (δ/νση: Σολωμού Σολωμού 14, δίπλα από γραφεία
ΑμεΑ), Δευτέρα 9 & Τρίτη 10 Ιουλίου ώρα 08.30 π.μ. – 14.00
μ.μ., Τετάρτη 11 Ιουλίου ώρα 09.00 – 14.00 μ.μ. & Πέμπτη
12 Ιουλίου ώρα 08.30 – 13.30 μ.μ. .
– Για το σημείο διανομής Α2 – Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου
(θύρα 3 – αίθουσα 1 ου ορόφου), Τρίτη 10, Τετάρτη 11 &
Πέμπτη 12 Ιουλίου ώρα 08.30 π.μ. – 14.00 μ.μ. και
Παρασκευή 13 Ιουλίου ώρα 08.30 – 13.30 μ.μ. .
– Για το σημείο διανομής Α3 – Παλαιά Λαχαναγορά
(παραλιακή έναντι Μουσείου Φυσικής Ιστορίας), Δευτέρα 9,
Τρίτη 10, Τετάρτη 11 & Πέμπτη 12 Ιουλίου ώρα 08.30 π.μ. –
13.30 μ.μ. και Παρασκευή 13 Ιουλίου ώρα 08.30 – 13.00 μ. .
– Για τα σημεία διανομής: Α5 – Δαφνές Παρασκευή 13
Ιουλίου ώρα 09.00 – 14.00 μ.μ. & Α6 – Κυπαρίσσι Τρίτη 10
Ιουλίου ώρα 08.30 π.μ. – 14.00 μ.μ. αντίστοιχα
– Για το σημείο Α4 – Ασίτες η διανομή πραγματοποιήθηκε
από Πέμπτη 5 ως και Παρασκευή 6 Ιουλίου ώρα 08.30 –
14.00.

Για την παραλαβή των προϊόντων οι δικαιούχοι απαιτείται να έχουν
μαζί τους:
– Το βιβλιάριο κοινωνικής ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο
απ΄ όπου προκύπτει ο Α.Μ.Κ.Α. των ίδιων και των μελών της
οικογένειάς τους που έχουν εγκριθεί
– Τον Αριθμό Αίτησης
– Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει
αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα μπορεί να
παραλαμβάνει τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με
βεβαίωση γνήσιου υπογραφής ή συμβολαιογραφικό
πληρεξούσιο.