Διενέργεια Εξετάσεων από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων στο Επιμελητήριο Ρεθύμνου

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), ενημερώνει για την πραγματοποίηση εξετάσεων από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα πραγματοποιηθούν στο Επιμελητηρίου Ρεθύμνου (Εμμ. Πορτάλιου 23) την Τρίτη 14 Μαΐου 2019 και ώρες από 10:00 έως 12:30.

Η διάρκεια της κάθε εξέτασης θα είναι 30 λεπτά.

Δικαίωμα στις εξετάσεις έχουν όσοι παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Βασικές Αρχές στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων», ανεξαρτήτως του χρόνου που παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ, οι εξεταζόμενοι οφείλουν απαραιτήτως να φέρουν την ημερομηνία της εξέτασης τους: α) στυλό, β) τα απαραίτητα προσωπικά έγγραφα για την ταυτοποίηση τους (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα) καθώς και γ) να γνωρίζουν το προσωπικό τους ΑΦΜ (όχι της επιχείρησης που απασχολούνται).

Τέλος ο ΕΦΕΤ ενημερώνει ότι για την κάλυψη της νομικής απαίτησης ως προς την έκδοση των πιστοποιητικών από τον ΕΦΕΤ, σύμφωνα με την Υ.Α. 14706/2007, απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση της προβλεπόμενης γραπτής δοκιμασίας.

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ για την καλύτερη προετοιμασία των συμμετεχόντων για την εξέταση πιστοποίησης από τον ΕΦΕΤ θα συνεχίσει να διενεργεί εθελοντικά επαναληπτικά δίωρα προγράμματα (10:00-12:00) έως και την Παρασκευή 10/05/2019 στην Αίθουσα του Εργαστηρίου Πληροφορικής (Ημιόροφος, Ηγουμένου Γαβριήλ 103-105).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης, Ηγ. Γαβριήλ 103-105, κ. Νικολουδάκης Γεώργιος και κ. Πίτερης Χαράλαμπος (απέναντι από την Τράπεζα Πειραιώς) 2ος όροφος & στα τηλέφωνα, 2831040050-52.

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.