Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Δρομολογείται η μονιμοποίηση εργαζομένων στο “Βοήθεια στο σπίτι”

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας δρομολογείται η μονιμοποίηση των εργαζομένων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Ένα χρόνιο πρόβλημα των εργαζόμενων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας βρίσκει τη λύση του, με την τροποποίηση του οργανισμού και την προσθήκη (12) οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού των ίδιων κλάδων και κατηγοριών που απασχολούνται σήμερα

Ειδικότερα:

• Μία θέση (1) Π.Ε. Κοινωνιολόγων

• Δύο θέσεις (2) Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών

• Μία (1) θέση Τ.Ε. Νοσηλεύτριας

• Τρεις (3) θέσεις Δ.Ε. Βοηθών Νοσηλευτριών

• Πέντε (5) θέσεις Υ.Ε. Οικογενειακών Βοηθών.

Για τις ανάγκες παροχής κατ’ οίκον νοσηλευτικές υπηρεσίες προτείνεται να συσταθεί μία (1) επιπλέον θέση μόνιμου προσωπικού κατηγορίας Τ.Ε. του κλάδου Νοσηλευτριών .

Το κόστος μισθοδοσίας των υπαλλήλων που θα παρέχουν τις υπηρεσίες του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό ενώ η διαδικασία ολοκλήρωσης της μονιμοποίησης των παραπάνω υπαλλήλων θα ακολουθήσει τα βήματα που προβλέπονται από το νόμο.

Τα σχόλια είναι κλειστά.