Δήμος Πλατανιά:Ανακατασκευή συνδετήριου δρόμου Σκινέ-Φουρνέ

Ανακατασκευή συνδετήριου δρόμου Σκινέ-Φουρνέ καθώς και του επαρχιακού δρόμου εντός οικισμού Φουρνέ

Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει ότι τις προηγούμενες ημέρες παραδόθηκε σε κυκλοφορία με πλήρη ανακατασκευή και νέο οδόστρωμα, η συνδετήριος οδός Σκινέ-Φουρνέ.
Το έργο περιλάμβανε μετατοπίσεις ιστών της ΔΕΗ, κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης πρανών, καθώς και απορροή ομβρίων. Επίσης τοποθετήθηκε νέος ασφαλτοτάπητας στο σύνολο του δρόμου με χρηματοδότηση από την Π.Ε.Χανίων.

Παράλληλα ανακατασκευάστηκε το οδόστρωμα της επαρχιακής οδού, εντός του οικισμού Φουρνέ, παράλληλα με την κατασκευή νέου δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων, με χρηματοδότηση από το Δήμο Πλατανιά.