Δήμος Πλατανιά : Απολύμανση και καθαριότητα Σχολικών Μονάδων και παιδικών Σταθμών

Απολύμανση και καθαριότητα Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και παιδικών σταθμών του Δήμου Πλατανιά»

Στο Δήμο Πλατανιά, στα πλαίσια επαναλειτουργίας των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων καθώς και των Παιδικών Σταθμών του Δήμου , πραγματοποιήθηκαν ενέργειες καθαριότητας σε όλα τα κτίρια του Δήμου από την Α/θμια Σχολική Επιτροπή ,το ΝΠΔΔ του Δήμου και την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πλατανιάς , ενώ συγχρόνως έγινε και διανομή αντισηπτικού υλικού προς όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου .