Δήμος Πλατανιά :Επιπρόσθετη απαλλαγή δημοτικών τελών σε επιχειρήσεις

ΘΕΜΑ :ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΤΕΛΟΥΣΑΝ, ΣΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ

Στα πλαίσια εφαρμογής της υπ αρ 156 / 2020 απόφασης του Δ.Σ, με θέμα την Απαλλαγή ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού των Επιχειρήσεων που διέκοψαν την λειτουργία τους λόγω των υποχρεωτικών μέτρων (ΠΝΠ) για την αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού (COVID – 19) και αποκλειστικά και μόνο για τις επιχειρήσεις που τελούσαν σε υποχρεωτική αναστολή, πέραν των δύο μηνών, όπως αυτές ορίζονται στις σχετικές Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, ( πιο συγκεκριμένα για τις εποχιακής λειτουργίας ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων – διαμερισμάτων), καλούνται όπως προσέλθουν στον Δήμο έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 για την υποβολή σχετικής αίτησης απαλλαγής προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά
 ΑΙΤΗΣΗ
 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΌΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ( ή ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ) ΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΝ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ( ή ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ)
 Ε9 ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Η ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΝΗ, ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΟΙ ΚΑΔ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ Η ΟΛΟΣΧΕΡΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ
 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.