Διόρθωση τετραγωνικών μέτρων ακινήτων χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις έως τις 31 Μαρτίου 2020, στο Δήμο Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει τους δημότες μας, ότι έως και τις 31/03/2020, μπορούν όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν δηλώσει λανθασμένα τα τετραγωνικά επιφάνειας-για οποιοδήποτε λόγο- των ακινήτων τους (είτε οικίες, είτε επαγγελματικοί χώροι) ή δεν έχουν δηλώσει τα ακίνητά τους στο Δήμο μας, μπορούν να υποβάλουν δήλωση µε τα ορθά στοιχεία, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη µη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης ή αναδρομικών χρεώσεων δημοτικών τελών.

Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των ανωτέρω δηλώσεων, θα υπολογίζονται και θα οφείλονται µόνο από την 01/01/2020 βάση των διατάξεων του άρθρου 51 παρ. 2 του Ν. 4647/2019 ΦΕΚ 204/16-12-2019 τεύχος Α’..
Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας (31-3-2020) θα ισχύσουν ξανά οι προηγούμενες διατάξεις που προέβλεπαν αναδρομικές οφειλές με πρόστιμα τα οποία θα προκύψουν από τις διασταυρώσεις των στοιχείων του ΔΕΔΔΗΕ με τα στοιχεία του Ε9 , όπου οι Δήμοι πλέον δικαιούνται πρόσβασης, ή κατόπιν ελέγχου σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ή οι κληρονόμοι του ζητήσουν πιστοποιητικό μη οφειλής ΤΑΠ για μεταβίβαση, γονική παροχή ή αποδοχή κληρονομιάς του ακινήτου, καθώς και σε έλεγχο εμβαδού κτιρίων που έχει δικαίωμα να κάνει ο Δήμος.

Για την υπαγωγή των ενδιαφερόμενων στην παραπάνω ευεργετική ρύθμιση για τη διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων σας απαιτείται :

α) Υπεύθυνη δήλωση
β) Δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζονται σε φωτοαντίγραφα είναι:
1. Λογαριασμός ΔΕΗ ή Εναλλακτικού παρόχου (τελευταίος πληρωμένος).
2. Τίτλος ιδιοκτησίας (συμβόλαιο, άδεια οικοδομής, κλπ) και τίτλος τακτοποίησης αυθαιρέτου (αν υπάρχει).
3. Δήλωση στοιχείων ακινήτου (Ε9).
4. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (περίπτωση αλλοδαπών).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου Πλατανιά στα τηλέφωνα 28213 40024 & 28213 40010.

Τα σχόλια είναι κλειστά.