Όλα τα Νέα

Δύο νέες Υποτροφίες από το Πολυτεχνείο Κρήτης στο πρόγραμμα «Σπουδάζω με Υποτροφία» της Equal Society

146

Το Πολυτεχνείο Κρήτης με δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών συμμετέχει για πρώτη χρονιά στο πρόγραμμα «Σπουδάζω με Υποτροφία» του μη κερδοσκοπικού Οργανισμού, Equal Society.
Οι υποψήφιοι υπότροφοι μπορούν τώρα να διεκδικήσουν μία (1) υποτροφία για το full time διεθνές εντατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη ‘Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας – Technology and Innovation Management’, που συνδιοργανώνουν η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης και μία (1) υποτροφία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη ‘Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων – Product Design and Manufacturing ’, που διοργανώνει η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής του Πολυτεχνείου Κρήτης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν για τις παραπάνω υποτροφίες έως και την 21η Ιουλίου 2019 στο www.e-gnosis.gr.
Οι αιτήσεις και για τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά Ιδρύματα του κορυφαίου προγράμματος υποτροφιών στην Ελλάδα συνεχίζονται και οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να διεκδικήσουν το επόμενο βήμα των σπουδών τους στα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Πρόκειται για μια βραβευμένη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πρωτοβουλία που προσφέρει για όγδοοη συνεχόμενη χρονιά σε νέους και νέες την ευκαιρία να φοιτήσουν δωρεάν στα κορυφαία δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά Ιδρύματα της επιλογής τους σε μεταπτυχιακές ή προπτυχιακές σπουδές.
Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους και όπου αυτό απαιτείται, την αίτηση του εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση κοινωνικά, ακαδημαϊκά και οικονομικά κριτήρια. Αναλυτικότερα, οι αιτούντες κατατάσσονται ανάλογα της συνολικής βαθμολογίας που έχουν συγκεντρώσει βάσει του πίνακα κριτηρίων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν για τις υποτροφίες στο www.e-gnosis.gr και για πληροφορίες να καλέσουν στο 2117051841

Αναλυτικά όλες οι ενεργές προσφερόμενες Υποτροφίες και οι καταληκτικές ημερομηνίες των αιτήσεων:
Μεταπτυχιακές Σπουδές

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων 15 Ιουλίου 2019:
• Τέσσερις (4) υποτροφίες στο τμήμα επιλογής του υποψηφίου στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Θεσσαλονίκη)
• Μία (1) υποτροφία πλήρους φοίτησης στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων 21 Ιουλίου 2019:
• Μία (1) υποτροφία πλήρους φοίτησης για το full time διεθνές εντατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας στο Πολυτεχνείο Κρήτης
• Μία (1) υποτροφία πλήρους φοίτησης για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων στο Πολυτεχνείο Κρήτης
Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων 30 Ιουλίου 2019:
• Μία (1) υποτροφία επιλογής του υποψηφίου από τα προγράμματα: MSc στην Ψυχολογία, MSc στην Ειδική Αγωγή, MSc στις Οικονομικές Επιστήμες και MSc στην Εγκληματολογία στο e – campus University

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων 1 Σεπτεμβρίου 2019:
• Μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιλογής του υποψηφίου στο ΒCA Οικονομικό Κολλέγιο Αθηνών
• Μία (1) υποτροφία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Executive MBA – University of Bolton σε συνεργασία με το New York College
• Μία (1) υποτροφία στο Athens Tech College

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων 15 Σεπτεμβρίου 2019:
• Μία (1) υποτροφία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
• Δεκαπέντε (15) υποτροφίες CSAP Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με Πιστοποίηση στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Προπτυχιακές Σπουδές
Καταληκτική Ημερομηνία αιτήσεων 1 Σεπτεμβρίου 2019:
• Μία (1) Υποτροφία επιλογής του υποψηφίου στο BCA Οικονομικό Κολλέγιο Αθηνών
• Πέντε (5) Υποτροφίες επιλογής του υποψήφιου στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ
• Δύο (2) υποτροφίες επιλογής του υποψηφίου στο ΙΙΕΚ NEW YORK
Καταληκτική Ημερομηνία αιτήσεων 15 Σεπτεμβρίου 2019:
• Μία (1) Υποτροφία στην Ανωτέρα Δραματική Σχολή ΙΑΣΜΟΣ
• Μία (1) Υποτροφία στο Θεατρικό Εργαστήρι Αθηνών ΙΑΣΜΟΣ
• Μία (1) Υποτροφία στο Θεατρικό Εργαστήρι Θεσσαλονίκης ΙΑΣΜΟΣ