Όλα τα Νέα

Ε.Π.Σ.Ηρακλείου:Μέχρι τις 31 Ιουλίου οι δηλώσεις συμμετοχής πρωταθλήματος-Στις 16 Αυγούστου οι κληρώσεις σε πρωταθλήματα και κύπελλο

157

Δηλώσεις συμμετοχής πρωταθλημάτων και κυπέλλου στην Ε.Π.Σ.Ηρακλέιου

Μέχρι τις 31 Ιουλίου θα μπορούν τα σωματεία να δηλώσουν συμμετοχή στα πρωταθλήματα,και στο κύπελλο , της Ένωσης Ηρακλείου.

Tο παράβολο συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Α1΄και Α2΄  Ερασιτεχνικής Κατηγορίας είναι 225 ΕΥΡΩ, στη Β΄ Κατηγορία 180 ΕΥΡΩ και στη Γ΄Κατηγορία 115 ΕΥΡΩ.

Η συμμετοχή στο Κύπελλο Ερασιτεχνών για όλες τις Κατηγορίες είναι 25 ΕΥΡΩ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση 

ΚΥΡΙΕ ΠΡΟΕΔΡΕ
Σας γνωρίζουμε ότι, στην επίσημη ιστοσελίδα της Ενώσεως μας,(στην ηλεκτρονική Διεύθυνση www.epsirak.gr θα αναρτηθεί η προκήρυξη Πρωταθλήματος και Κυπέλλου Ε.Π.Σ.Η. περιόδου 2018-19 (όπου μπορείτε να την εκτυπώσετε μετά το πέρας των Δηλώσεων Συμμετοχών όπου θα έχει ολοκληρωθεί και η επεξεργασία των προτάσεων των Σωματείων μας).
Επίσης σας στέλνουμε τις δηλώσεις συμμετοχήs:
Α) Των πρωταθλημάτων Α1΄ ,A2΄, Β΄ και Γ΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας περιόδου 2018-2019  διοργάνωσης Ε.Π.Σ.Η.
Β) Του Κυπέλλου Ελλάδος Ερασιτεχνών περιόδου 2018-2019 με την διευκρίνιση ότι η συμμετοχή των ομάδων της Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας της Α1΄ και Α2΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας είναι υποχρεωτική. Προαιρετική είναι η συμμετοχή των Ερ/κών Ομάδων των ΠΑΕ και της Β΄ και Γ΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας.

Σας γνωρίζουμε ότι η  κλήρωση του Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου ΕΠΣΗ  περιόδου 2018-2019  θα γίνει στις 16  Αυγούστου 2018  ημέρα ΠΕΜΠΤΗ στο χωριό της ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ  και ώρα 19.30΄.

Οι δηλώσεις συμμετοχής Πρωταθλήματος και Κυπέλλου ΕΠΣΗ των Σωματείων μας θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι της 31/07/2018  ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 15.00΄  για να υπάρχει το περιθώριο προετοιμασίας των εργασιών της κλήρωσης.
Επίσης σας διαβιβάζουμε το Συνυποσχετικό/Δήλωση Σωματείου,  το οποίο με επικυρωμένο νόμιμο το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος εκπροσώπου, θα κατατίθεται στην ΕΠΣΗ μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά της Δήλωσης Συμμετοχής, για κάθε διοργάνωση (μία για το Κύπελλο και μία για το Πρωτάθλημα) στην οποία το Σωματείο λαμβάνει μέρος, καθώς και το παραχωρητήριο του Γηπέδου (πρώτο και δεύτερο Γήπεδο).
Σας ενημερώνουμε ότι υποχρεωτικά θα πρέπει να αναγράφεται στη Δήλωση Συμμετοχής του Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου ΕΠΣΗ το e mail ( η ηλεκτρονική Διεύθυνση του Σωματείου σας ) με το οποίο θα λαμβάνεται η αλληλογραφία σας.
Τα σωματεία υποχρεούνται να υποβάλλουν εγγράφως την Σύνθεση του Δ.Σ. τους μαζί με την δήλωση συμμετοχής και για οποιαδήποτε αλλαγή στην σύνθεση του Δ.Σ. θα πρέπει να ενημερώνεται η Ε.Π.Σ.Η γραπτώς.
Επίσης υποχρεούνται τα Σωματεία να υποβάλουν στην ΕΠΣΗ μαζί με τη δήλωση συμμετοχής τους τη πράξη συναίνεσης την οποία σας διαβιβάζουμε για υπογραφή  από  Πρόεδρο και εκπρόσωπο κάθε Σωματείου ( ξεχωριστό έντυπο για έκαστο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του) για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016.
Δήλωση Συμμετοχής που δεν θα συνοδεύεται από τα παραπάνω δεν θα γίνεται ΔΕΚΤΗ.
Διευκρινιστικά σας αναφέρουμε ότι  το παράβολο συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Α1΄και Α2΄  Ερασιτεχνικής Κατηγορίας είναι 225 ΕΥΡΩ, στη Β΄ Κατηγορία 180 ΕΥΡΩ και στη Γ΄Κατηγορία 115 ΕΥΡΩ.-
Η συμμετοχή στο Κύπελλο Ερασιτεχνών για όλες τις Κατηγορίες είναι 25 ΕΥΡΩ.-
Η Ετήσια Συνδρομή των Εθνικών Κατηγοριών (ΕΡ. των ΠΑΕ και Γ΄ΕΘΝΙΚΗ) είναι 75 ΕΥΡΩ, στην Α1΄-Α2΄-Β΄ Κατηγορία 30 ΕΥΡΩ και στην Γ΄Κατηγορία 15 ΕΥΡΩ .