Όλα τα Νέα

Ε.Π.Σ.Ρ.:Ενημερώνει για την καταβολή χρηματικών ποινών και για μεταγραφές ποδοσφαιριστών

50

Ενημέρωση της Ε.Π.Σ.Ρ. σχετικά με την καταβολή χρηματικών ποινών και τι ισχυεί σε μεταγραφές ποδοσφαιριστών.

α) Έκτιση ποινών-καταβολή χρηματικών ποινών (άρθρο 23
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΠΟ 2018).
β) Κανονισμός Ιδιότητας και Μετεγγραφών ποδοσφαιριστών ΕΠΟ
2018-Παράρτημα Β΄ Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμού για τους
Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές ΕΠΟ 2018.
γ) Οικονομικός Κανονισμός ΕΠΟ.
Η Ένωσή μας έχοντας ως γνώμονά της, αφ΄ενός την εύρυθμη και απρόσκοπτη διεξαγωγή  των πρωταθλημάτων της που ήδη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και αφ΄ετέρου την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρησή της για θέματα που άπτονται της ισονομίας και ίσης μεταχείρισης κρίνει σκόπιμο να σας ενημερώσει για τα ακόλουθα που προβλέπονται από τα παραπάνω σχετικά.
1) Σύμφωνα με το (α) σχετικό προβλέπονται και εφαρμόζονται απαρέγκλιτα τα ακόλουθα:
άρθρο 23 παρ.2 περίπτ.α: προβλέπεται ότι η καταβολή της χρηματικής ποινής που
επιβλήθηκε σύμφωνα με τον ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ γίνεται μέσα σε Τριάντα (30) ημέρες από τη σύμφωνη με τον δικονομικό κανονισμό λειτουργίας των Πειθαρχικών Επιτροπών επίδοσης της απόφασης στην ΠΑΕ ή το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ή το φυσικό πρόσωπο που αφορά αυτή, η οποία γίνεται με την επιμέλεια της Γραμματείας του Δικαστικού Οργάνου που την εξέδωσε και της Διοργανώτριας Αρχής.
άρθρο 23 παρ.2 περίπτ.β: η άσκηση εφέσεως κατά της απόφασης δεν αναστέλλει την
καταβολή της χρηματικής ποινής.
άρθρο 23 παρ.2 περίπτ.γ: η καταβολή της χρηματικής ποινής γίνεται στη Διοργανώτρια  ή στην ΕΠΟ για τα επαγγελματικά πρωταθλήματα εντός Τριάντα (30) ημερών από την κατά τα ανωτέρω σύμφωνη με τους κανονισμούς κοινοποίηση ή γνωστοποίηση της απόφασης που την επέβαλλε.
άρθρο 23 παρ.2 περίπτ.ε ( ii ): εάν η οφειλέτρια ομάδα είναι σωματείο και εφ΄ όσον η
καταβολή δεν γίνει στο ως άνω χρονικό διάστημα, τότε η διοργανώτρια (ΕΠΟ ή ΕΠΣ) ή η Επιτροπή Πρωταθλήματος που έχει ορίσει η Διοργανώτρια, δεν θα ορίζει τον επόμενο αγώνα (και κάθε επόμενο αγώνα μέχρι την πληρωμή της οφειλής) του οφείλοντος σωματείου, ο οποίος θα κατακυρώνεται υπέρ του αντιπάλου αυτού με τέρματα 0-3. άρθρο 23 παρ.2 περίπτ.ζ τοιχείο i ): για την εφαρμογή της προηγουμένης διάταξης, το οφειλόμενο συνολικό ποσό πρέπει να είναι ίσο ή ανώτερο των Εκατόν Πενήντα (150)  ευρώ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ .
2) Σύμφωνα με το (β) σχετικό ισχύουν και εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
άρθρο 11 παρ.12: κάθε ποδοσφαιριστής που εκτίει ποινή για τα πειθαρχικά αδικήματα  των άρθρων 17 (φαρμακοδιέγερση-ντόπινγκ). 18 (ρατσισμός), 19 (απειλές-εκφοβισμός) και 20 (βία του πειθαρχικού κώδικα) και για όσο διάστημα διαρκεί η ποινή δεν δικαιούται εγγραφής ή μεταγγραφής σε άλλη ομάδα.
άρθρο 11 παρ.13: δεν μπορούν να αποκτούν, να αποδεσμεύουν και να παραχωρούν με  οποιονδήποτε τρόπο ποδοσφαιριστές, οι ομάδες οι οποίες οφείλουν χρηματικά ποσά από οποιονδήποτε λόγο σε υπερκείμενες αρχές (Ενώσεις – ΕΠΟ).
3) Τέλος σύμφωνα με το (γ) σχετικό προβλέπονται και ισχύουν τα ακόλουθα:
άρθρο 7 ενικές Διατάξεις) παρ.α: όλες οι ομάδες πριν από την έναρξη των
πρωταθλημάτων και για να συμμετάσχουν σε αυτά πρέπει να έχουν εξοφλήσει όλες τις οφειλές τους από τελεσίδικες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της FIFA, του
Διαιτητικού Δικαστηρίου CAS της Λωζάνης και του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ προς ποδοσφαιριστές, προπονητές, άλλες ομάδες, διοργανώτριες αρχές και την ΕΠΟ.
Απαγορεύεται ο προβιβασμός σε ανώτερη κατηγορία ομάδων που δεν έχουν εκπληρώσει τις παραπάνω οικονομικές τους υποχρεώσεις και μέχρι τη συμμόρφωσή τους. Επίσης, δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση μετεγγραφών από ομάδες (ΠΑΕ ή Σωματεία) που δεν έχουν εκπληρώσει τις παραπάνω οικονομικές τους υποχρεώσεις και μέχρι τη συμμόρφωσή τους.
Ειδικά για ερασιτεχνικά σωματεία όπου η μεταγραφική διαδικασία
πραγματοποιείται μέσω των ΕΠΣ σε περίπτωση οφειλής του ενδιαφερόμενου
σωματείου προς της ΕΠΟ, δεν θα επιτρέπεται η έκδοση του Δελτίου Αθλητικής
Ιδιότητας και σε τυχόν εκ παραδρομής έκδοση η Ομοσπονδία διατηρεί το δικαίωμα
της ανάκλησης.