Ε.Π.Σ.Ρ.:Tιμωρίες ποδοσφαιριστών 14-1-2020

Τιμωρίες ποδοσφαιριστών

Με απόφαση της ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Ε.Π.Σ.Ρ. στη συνεδρίαση της 13-1-2020, επικύρωσε ομόφωνα τις παρακάτω ποινές:
ΑΓΩΝΕΣ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (14Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
1) Στον ποδ/στή ΚΑΓΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του σωματείου ΑΟ ΣΠΗΛΙΟΥ με αριθ. Δελ. 1197774  ΕΠΙΒΑΛΕΙ: Ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο «10 ΕΥΡΩ» για παράβαση του άρθρου 7 παραγ. 2 περιπτ. (α) σε συνδυασμό και με την παραγ. (3) του ιδίου άρθρου του Πειθαρχικού Κώδικα {Αποβλήθηκε με 2
η κίτρινη κάρτα (έμμεση κόκκινη) για αντιαθλητικήσυμπεριφορά (επικίνδυνο παιχνίδι)} – στον αγώνα Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΟ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ – ΑΟ ΣΠΗΛΙΟΥ της 11-1-2020.
2) Στον ποδ/στή ΠΛΑΙΤΗ ΧΡΗΣΤΟ του σωματείου ΑΣΤΕΡΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ με αριθ. Δελ. 1221609  ΕΠΙΒΑΛΕΙ: Ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο «10 ΕΥΡΩ» για παράβαση του άρθρου 10 παραγ. 1 περιπτ. (α) εδάφιο (Ι) του Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ 2019 {αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για ανάρμοστη συμπεριφορά του σε αντίπαλο παίκτη (Διαπληκτισμός – Βίαιη απώθηση)} – στον αγώνα Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ – ΑΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 2010 της 7-12-2019.
3) Στον ποδ/στή ΧΝΑΡΗ ΗΛΙΑ του σωματείου ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ με αριθ. Δελ. 1191002 ΕΠΙΒΑΛΕΙ: Ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο «10 ΕΥΡΩ» για παράβαση του άρθρου 10 παραγ. 1 περιπτ. (α) εδάφιο (Ι) του Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ 2019 {αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για ανάρμοστη συμπεριφορά του σε αντίπαλο παίκτη (Διαπληκτισμός – Βίαιη απώθηση)} – στον αγώνα Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ – της 12-1-2020.
ΑΓΩΝΕΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (12Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
4) Στον ποδ/στή ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ ΝΙΚΟΑΛΟ-ΗΛΙΑ του σωματείου ΑΟ ΚΑΛΥΒΟΥ με αριθ. Δελ. 1221525 ΕΠΙΒΑΛΕΙ: Ποινή αποκλεισμού ΤΡΙΩΝ (3) αγωνιστικών ημερών και χρηματικό πρόστιμο  «30 ΕΥΡΩ» για παράβαση του άρθρου 10 παραγ. 1 περιπτ. (γ) σε συνδυασμό και με την παραγ. (2) περιπτ. (ε) του ιδίου άρθρου του Πειθαρχικού Κώδικα {αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για βιαιοπραγία σε αντίπαλο παίκτη (κτύπημα με κουτουλιά)}. ΕΠΕΙΔΗ ΟΜΩΣ: Σύμφωνα με το άρθρο 10 παραγ. (4) περιπτώσεις (α), (β) και (γ) ο ανωτέρω ποδοσφαιριστής είναι Υπότροπος (Υπ’ αριθμ. 1256/8-10-2019. Απόφαση Π.Ε. επιβολή (3) αγωνιστικών ημερών για βιαιοπραγία σε αντίπαλο ποδοσφαιριστή 1η αγων. ΦΛΟΓΑ ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ –ΑΟ ΚΑΛΥΒΟΥ της 5-10-2019) η ανωτέρω ποινή των τριών (3) αγωνιστικών ημερών ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ στο Διπλάσιο.
Ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΟΙΝΗ: Αγωνιστικός αποκλεισμός (3Χ2=6) αγωνιστικών ημερών και χρηματικό πρόστιμο «60 ΕΥΡΩ» – στον αγώνα Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΟ ΚΑΛΥΒΟΥ – ΛΙΒΑΣ ΑΣ της 12-1-2020.