ΕΦΚΑ: Πώς παίρνουν σύνταξη όσοι χρωστούν στα Ταμεία

Tους όρους και τις προϋποθέσεις για να βγουν στη σύνταξη οι «εγκλωβισμένοι» υποψήφιοι συνταξιούχοι, οι οποίοι αδυνατούν να πάρουν τη σύνταξή τους εξαιτίας των οφειλών τους στα ασφαλιστικά ταμεία, περιγράφει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ, η οποία εξειδικεύει και αναλύει τα δεδομένα που διαμορφώνει ο νόμος για τις 120 δόσεις που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή. Η εγκύκλιος αφορά όσους έχουν ήδη ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση, όσους θα ενταχθούν στις 120 δόσεις, αλλά και όσους χρωστούν και δεν έχουν καταθέσει ακόμα αίτηση συνταξιοδότησης.

1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ)

Στους υποψήφιους συνταξιούχους του φορέα που είχαν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές παρεχόταν η δυνατότητα συνταξιοδότησης, εφόσον το οφειλόμενο ποσό από ασφαλιστικές εισφορές και αναγνωρίσεις δεν ήταν μεγαλύτερο από το 30πλάσιο των κατώτατων ορίων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, όπως ίσχυε κάθε φορά, το οποίο προσαυξανόμενο με τα πρόσθετα τέλη δεν ήταν μεγαλύτερο του ποσού των 20.000 ευρώ για τον τ. ΟΑΕΕ και 15.000 ευρώ για το τ. ΕΤΑΑ. Το παραπάνω ποσό οφειλής συμψηφιζόταν ή παρακρατούνταν από το ποσό της σύνταξης σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν ήταν δυνατόν να υπερβαίνουν τις σαράντα.

Εφεξής ισχύουν τα ακόλουθα: τα ανωτέρω ποσά οφειλής συμψηφίζονται ή παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από εξήντα για όλες τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου). Η πρώτη δόση παρακρατείται από τον πρώτο μήνα απονομής της σύνταξης. Η προαναφερθείσα διάταξη θα έχει εφαρμογή για αιτήματα συνταξιοδότησης που θα υποβληθούν από 1/10/2019 και έπειτα, εφόσον δεν έχει υποβληθεί αίτημα υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών των άρθρων 1-18 του Ν. 4611/19 έως 30/9/2019.

 

2 ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

α) Ασφαλισμένοι οι οποίοι θα υπαχθούν στη ρύθμιση από 17/5/2019 έως 30/9/2019 και θα υποβάλουν συνταξιοδοτικό αίτημα ακόμη και μετά τις 30/9/2019.

β) Ασφαλισμένοι που η αίτηση συνταξιοδότησης έχει απορριφθεί εφόσον υπαχθούν στη ρύθμιση από 17/5/2019 έως 30/9/2019 και στη συνέχεια υποβάλουν συνταξιοδοτικό αίτημα ακόμη και μετά τις 30/9/2019.

γ) Ασφαλισμένοι για τους οποίους έως και 16/5/2019 έχει παρέλθει η προβλεπόμενη δίμηνη προθεσμία για την εφάπαξ καταβολή τού κατά περίπτωση προβλεπόμενου ποσού οφειλής και δεν έχει απορριφθεί το αίτημά τους, εφόσον ανακαλέσουν την αίτησή τους, υπαχθούν στη ρύθμιση από 17/5/2019 έως 30/9/2019 και υποβάλουν συνταξιοδοτικό αίτημα ακόμη και μετά τις 30/9/2019.

δ) Υποψήφιοι συνταξιούχοι που έχουν υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης προγενέστερα της 17/5/2019, εφόσον δεν έχει κοινοποιηθεί οφειλή ή αν έχει κοινοποιηθεί δεν έχει παρέλθει η νόμιμη προθεσμία για την εφάπαξ καταβολή και υπαχθούν στη ρύθμιση έως 30/9/2019.

Ευνόητο είναι ότι εφόσον από τις διατάξεις του παρόντος δεν ορίζεται διαφορετικά, η έναρξη καταβολής της σύνταξής τους προσδιορίζεται από την 1η του επόμενου μήνα της αίτησης συνταξιοδότησης.

ε) Συνταξιούχοι με προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης, εφόσον υπαχθούν στη ρύθμιση έως 30/9/2019, χωρίς μεταβολή της ημερομηνίας έναρξης της συνταξιοδότησής τους.

στ) Υποψήφιοι συνταξιούχοι, οι οποίοι κατέβαλαν το απαιτούμενο ποσό από εισφορές που δεν μπορούσε να παρακρατηθεί από τη σύνταξη και έως 17/5/2019 δεν έχει εκδοθεί οριστική συνταξιοδοτική απόφαση.

3 ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ.

Ηδη συνταξιούχοι κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου, δηλαδή στις 17/5/2019, με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.

 

Για τους δικαιούχους του ΛΕΠΕΤΕ

Τροπολογία για τους 17.500 συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας, οι οποίοι δεν λαμβάνουν την επικουρική σύνταξή τους λόγω της εμπλοκής που επικρατεί στο ΛΕΠΕΤΕ, κατατίθεται στη Βουλή από το υπουργείο Εργασίας. Ο Λογαριασμός Επικούρησης Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΛΕΠΕΤΕ) έπαψε να δίνει σύνταξη εδώ και 1,5 χρόνο, με αποτέλεσμα οι 17.500 συνταξιούχοι να παραμείνουν εγκλωβισμένοι. Προκειμένου να απεγκλωβιστούν, οι δικαιούχοι του ΛΕΠΕΤΕ εντάσσονται στο δημόσιο επικουρικό υπερταμείο (ΕΤΕΑΕΠ), ώστε να λαμβάνουν από εκεί την επικουρική τους. Σημαντικό τμήμα των καταβαλλομένων συντάξεων θα χρηματοδοτείται από τους πόρους του ΕΤΕΑΕΠ, στο οποίο η Εθνική οφείλει να καταβάλλει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης (3,5% επί των μεικτών αποδοχών του εργαζόμενου συν 3,5% εργοδοτική εισφορά) τις οποίες επί χρόνια δεν κατάβαλε λόγω ΛΕΠΕΤΕ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.