Εγγραφές σε κενές θέσεις ειδικοτήτων του ΔΙΕΚ Ρεθύμνου

Μετά την ολοκλήρωση της Α’ φάσης εγγραφών, προέκυψε περιορισμένος αριθμός κενών θέσεων στις παρακάτω ειδικότητες (πατήστε πάνω στους ενεργούς συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες):

Βοηθός Φαρμακείου
Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων
Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Όσοι ενδιαφέρονται, παρακαλούνται να αποστείλουν στο giekreth@sch.gr μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 13:00, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αίτηση αρχικής εγγραφής, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (πατήστε εδώ για να την κατεβάσετε)
Αντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής (Απολυτήριο Λυκείου, Απολυτήριο ΕΠΑΛ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ)
Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
Βεβαίωση ΑΜΚΑ
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για τριτέκνους, πολυτέκνους, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών
Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης (ένσημα ΙΚΑ), αν έχει δηλωθεί προϋπηρεσία στην ειδικότητα

Τα δικαιολογητικά μπορεί να είναι σκαναρισμένα ή και απλές φωτογραφίες, αρκεί να είναι ευανάγνωστα και ευκρινή. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε κάποια εφαρμογή σκαναρίσματος μέσω κινητού.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες από τις διαθέσιμες θέσεις, η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων θα γίνει στη βάση της μοριοδότησης που προβλέπει ο Κανονισμός Λειτουργίας των Δημοσίων ΙΕΚ. Αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα δε θα ληφθούν υπόψη.

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.