Όλα τα Νέα

Ειδική συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου σήμερα

158

Ειδική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου) την
Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 και ώρα 17:55, πραγματοποιεί το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου
προκειμένου να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παρακάτω θέμα:

1.Έγκριση του απολογισμού και ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2018
του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 307 /2019 Οικονομικής Επιτροπής