Όλα τα Νέα

Έναρξη εγγραφών για την Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση Καλαθά του Δήμου Χανίων

203

Από το Δ.Σ. της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Καλαθά του Δήμου Χανίων ανακοινώνεται ότι από
σήμερα, ΤΕΤΑΡΤΗ 26 Ιουνίου έως και την ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019, θα πραγματοποιούνται οι
εγγραφές για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2019, στο πλαίσιο κρατικού προγράμματος του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Οι αιτήσεις παραλαμβάνονται από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Χανίων (ισόγειο Δημαρχείου),
εργάσιμες ημέρες και ώρες 9.00 – 14.00, ενώ είναι διαθέσιμες και στον δικτυακό τόπο του Δήμου Χανίων
www.chania.gr Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2821341693 ή
στο email kataskinosi@chania.gr
Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, παρακαλούνται οι αιτούντες, κατά την έναρξη της εκάστοτε
κατασκηνωτικής περιόδου, που τους αφορά, να έχουν συμπληρώσει το 6ο έτος της ηλικίας τους ή να μην
έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος ηλικίας αντίστοιχα.
Ο προγραμματισμός αφορά στο χρονικό διάστημα από 11 Ιουλίου έως 3 Σεπτεμβρίου 2019 και χωρίζεται
στις εξής πέντε (5) κατασκηνωτικές περιόδους:

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΏΝ
 Περίοδος 1η (11/7/2019 – 20/7/2019): Φιλοξενία κοριτσιών, ηλικίας 11 – 16 ετών (που έχουν
γεννηθεί από το έτος 2003 έως και το 2008)
 Περίοδος 2η (22/7/2019 – 31/7/2019): Φιλοξενία παιδιών, ηλικίας 6 – 10 ετών (που έχουν γεννηθεί
από το έτος 2009 έως και το 2013)
 Περίοδος 3η (02/8/2019 – 11/8/2019): Φιλοξενία αγοριών, ηλικίας 11 – 16 ετών (που έχουν
γεννηθεί από το έτος 2003 έως και το 2008)
 Περίοδος 4η (13/8/2019- 22/8/2019): Φιλοξενία παιδιών ηλικίας 6 – 10 ετών (που έχουν γεννηθεί
από το έτος 2009 έως και το 2013)
Παράλληλα στις τέσσερις παραπάνω κατασκηνωτικές περιόδους θα φιλοξενούνται και παιδιά ΑμεΑ
(10-50 ετών). Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο ΚΗΦΑΠ- Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ στο τηλέφωνο 2821054717 και στο γραφείο του
Σωματείου ΑμεΑ Ν. Χανίων, που στεγάζεται στο χώρο της Αντιπεριφέρειας Χανίων (2ος όροφος)
τηλέφωνο 2821340155.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Τηλ.: 28213 – 41633 | e-mail: press@chania.gr

Τα Δελτία Τύπου του Δήμου Χανίων είναι διαθέσιμα επίσης στον δικτυακό τόπο : www.chania.gr
 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
 Περίοδος 5 η (24/8/2019-2/9/2019): Φιλοξενία ηλικιωμένων ατόμων, είτε επισκέπτονται ΚΑΠΗ είτε
όχι.
Δικαιολογητικά για συμμετέχοντες, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ11 ΟΙΚ. 18551/734/22.04.2019 ΦΕΚ
1339/2019 ΤΕΥΧΟΣ Β΄
Για παιδιά:
 Αίτηση Εγγραφής στο πρόγραμμα (χορηγείται από την Υπηρεσία).
 Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα (χορηγείται από την Υπηρεσία), στην οποία να αναγράφεται το
ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου έτους, ο αριθμός των προστατευόμενων
μελών, οι ηλικίες των τέκνων, ο τύπος της οικογένειας (π.χ. μονογεονεϊκή, τρίτεκνη, πολύτεκνη), άλλα
κοινωνικά χαρακτηριστικά (π.χ. άνεργοι, ανασφάλιστοι, σε κατάσταση ένδειας, οικογένειες σε κρίση,
πληθυσμιακές μειονότητες, κ.λ.π.).
 Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται: η
κατάσταση υγείας του παιδιού, ο εμβολιασμός του με τα υποχρεωτικά εμβόλια, ότι δεν πάσχει από
μεταδοτικά νοσήματα, ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε
κατασκηνωτικό πρόγραμμα και τυχόν λοιπές παρατηρήσεις (φαρμακευτική αγωγή, αλλεργίες, κ.λ.π.).
Για Ηλικιωμένα Άτομα:
 Αίτηση Εγγραφής στο πρόγραμμα
 Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου (χορηγείται από την Υπηρεσία), που θα αναφέρει το ύψος του
οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματός του.
 Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα, στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται ότι
δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα και ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή
του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα.
 Οι αιτήσεις θα διαβιβάζονται ατομικά ή συλλογικά μέσω των ΚΑΠΗ, που συμμετέχει κάθε ηλικιωμένος.
 Κατά την επιλογή των κατασκηνωτών προτιμώνται οι οικονομικά ασθενέστεροι.
Αντίτιμο συμμετοχής
Το ποσό συμμετοχής για τους κατασκηνωτές,(παιδιών και ηλικιωμένων), που θα φιλοξενηθούν για το έτος
2019 στην Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση Καλαθά, είναι 30€, όπως ορίζεται από το αρμόδιο Υπουργείο
ΠΡΟΣΟΧΗ : Η κατάθεση πρέπει να γίνει μόνο μετά την επιλογή τους.
Οι συγκεκριμένες διευκρινήσεις δίνονται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Χανίων (ισόγειο
Δημαρχείου, )
Επίσης σημειώνονται τα εξής:
 Το ποσό συμμετοχής επιστρέφεται μόνο στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν θα συμμετέχει
τελικά στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα.