Όλα τα Νέα

Ένας στους τρεις εργαζόμενους είναι μερικής απασχόλησης

Με μορφή μερικής απασχόλησης απασχολούνται περίπου ένας στους τέσσερις εργαζομένους στην Ελλάδα, όπως αποκαλύπτουν νέα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

233

Με μορφή μερικής απασχόλησης απασχολούνται περίπου ένας στους τέσσερις εργαζομένους στην Ελλάδα, όπως αποκαλύπτουν νέα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία για την ετήσια κατάθεση των καταστάσεων του προσωπικού συνόλου των επιχειρήσεων, κατά το 2018 οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονται σε 1.907.945. Ωστόσο, από αυτούς οι 422.150 (το 22,1%) εργάζονται με μορφή μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, έναντι 413.285 πέρσι.

Αντίστοιχα για το έτος 2017, προκύπτει ότι, οι εργαζόμενοι (ως φυσικά πρόσωπα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονταν σε 1.824.437, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνταν σε θέσεις εργασίας ανέρχονταν σε 1.903.480 (σύνολο καλυμμένων θέσεων εργασίας).

Όπως προκύπτει λοιπόν από τα στοιχεία αυτά, κατά το 2018, ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, είναι μεγαλύτερος σε σχέση με το έτος 2017, κατά 83.508 νέες θέσεις εργασίας, παρουσιάζοντας σε ετήσια βάση αύξηση κατά 4,58 %.

Σχετικά με τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, ανέρχονται σε 1.485.795, εκ των οποίων οι 216.150 (το 11,3%) λαμβάνουν μηνιαίες αποδοχές κάτω των 600 ευρώ. Συνολικά 173.632 εργαζόμενοι (το 9,1%) λαμβάνουν αποδοχές μεταξύ 601 και 700 ευρώ, ενώ 168.920 (το 8,82%) λαμβάνουν μηνιαίο μισθό μεταξύ 701 και 800 ευρώ. Δηλαδή, περίπου 29,2% των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης αμείβεται μηνιαίως με ποσό που δεν ξεπερνά τα 800 ευρώ.