Ενημέρωση του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για τις λαϊκές αγορές

Από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας γίνεται γνωστό ότι μετά την τροποποίηση της της Κ.Υ.Α. υπ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.53441/31-08-2020 (ΦΕΚ 3629/31-08-2020/τεύχος Β΄) για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στην Π.Ε. Ηρακλείου προβλέπεται η επαναλειτουργία των λαϊκών αγορών Αρκαλοχωρίου και Καστελλίου, από τις 03-09-2020 έως και τις 15-09-2020 με τη συμμετοχή πωλητών και παραγωγών, σε ποσοστό 50% ανά κατηγορία.

Ειδικότερα το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου ( σε Αρκαλοχώρι και Καστέλλι αντίστοιχα ) θα συμμετέχουν πωλητές και παραγωγοί που καταλαμβάνουν θέσεις με μονό αριθμό.

Ενώ το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ( σε Αρκαλοχώρι και Καστέλλι αντίστοιχα ) θα συμμετέχουν πωλητές και παραγωγοί που καταλαμβάνουν θέσεις με ζυγό αριθμό.

Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

Υπενθυμίζεται ότι είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας, τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς δημόσιους χώρους. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών (3) ετών.

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.