Όλα τα Νέα

Ενημέρωση της Ε.Π.Σ.Ρ. για τα έντυπα μεταβολών

152

Μπορούν να παραλάβουν τα σωματεία τα έντυπα μεταβολών από τα γραφεία της Ε.Π.Σ.Ρ.

Η Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ

Η Διοίκηση της Ε.Π.Σ.Ρ. ενημερώνει τα σωματεία μέλη της ότι έχουν έρθει τα νέα
έντυπα μεταβολών ( μεταγραφές, αποδεσμεύσεις, υποσχετικές κ.λ.π.) περιόδου
2019 – 2020.
Τα ενδιαφερόμενα σωματεία μπορούν να τις παραλαμβάνουν από τα γραφεία της
Ε.Π.Σ.Ρ. στις ώρες λειτουργίας του από 14-6-2019