Ένταξη Εργου “Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ρεθύμνης”

Στις πρώτες θέσεις του πίνακα αξιολόγησης του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης κατατάχθηκε βαθμολογικά η πρόταση του Δήμου Ρεθύμνης για την
ένταξη του έργο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ρεθύμνης». Ο Δήμος
Ρεθύμνης, ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης
Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ, της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  Καινοτομία (υπ΄ αριθμ. Πρωτ.
6952/2331/Α3/30-10-2018), για το συγκεκριμένο έργο, καταθέτοντας πλήρη φάκελο.
Ωφελούμενοι από την ένταξη του συγκεκριμένου έργου, το οποίο έχει συνολικό
προϋπολογισμό 2.350.213,67 €, είναι ο Δήμος Ρεθύμνης με ποσό 2.198.213,67€
και ο Εμπορικός Σύλλογος με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις με ποσό 152.000€.
Με το έργο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ρεθύμνης», θα γίνουν σημαντικές
παρεμβάσεις στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς: Γερακάρη, Βάρδα
Καλλέργη, Αρκαδίου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Ιουλίας Πετυχάκη, Αρκαδίου, Εμμ.
Κεφαλογιάννη και Δημακοπούλου, που συνιστά την πιο κεντρική εμπορική περιοχή
του Δήμου Ρεθύμνης και διαθέτει σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και ιδιαίτερα
μεγάλη τουριστική δυναμική.
Ειδικότερα με το εν λόγω πρόγραμμα θα γίνει:
-Βιοκλιματική ανάπλαση των οδών Μελισσηνού και Σαλαμίνος με στόχο τη
δημιουργία ασφαλούς και προσπελάσιμου σε όλους δίκτυο κίνησης πεζών, την
αισθητική αναβάθμιση και σύνδεση των οδών με την περιοχή παρέμβασης, ανάδειξη
του ιστορικού χαρακτήρα της, δημιουργία νέων λειτουργικών θέσεων
φορτοεκφόρτωσης μαζί με την ηλεκτρονικά ελεγχόμενη διαχείριση των θέσεων
φορτοεκφόρτωσης, τη βιοκλιματική ανάπλαση με φυτεύσεις, χρήση ψυχρών υλικών
και εξοικονόμηση ενέργειας.
– Αλλαγή οδοστρώματος οδών Τσουδερών και Τομπάζη για την ανάδειξη της
ομοιομορφίας της περιοχής και την ώθηση για την λειτουργία νέων επιχειρήσεων.
– Ανάπλαση πλατείας 4 ων Μαρτύρων για την ανάδειξη του μνημείου της Μεγάλης
Πόρτας και του αγάλματος του Κωστή Γιαμπουδάκη, τη χωροθέτηση πληροφοριακού
περιπτέρου του ΑΚΕ για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, την τοποθέτηση
«έξυπνου» αστικού εξοπλισμού, την ενίσχυση του φωτισμού και της φύτευσης, την
επέκταση της όδευσης τυφλών.
– Επισκευή δημόσιων τουαλετών που βρίσκονται στον δημοτικό κήπο, την πλατεία
Μικρασιατών, στην Ιουλίας Πετυχάκη και στην Μαρίνα.

– Βελτίωση φωτισμού μνημείων περιοχής για την ανάδειξη της αισθητικής των
κτιρίων και της υφής των υλικών. Τα μνημεία και οι εκκλησίες που περιλαμβάνονται
είναι το Κωδωνοστάσιο Μητρόπολης, το Τζαμί Βαλιδέ Σουλτάνας και Τζαμί
Νερατζέ.
– Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης Δημόσιου χώρου, συστημάτων έξυπνης
πόλης και έξυπνης κινητικότητας
 Τοποθέτηση βυθιζόμενων κάδων – σε τρία σημεία στην οδό Γερακάρη.
 Εγκατάσταση συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στην Γερακάρη.
 Προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού – κάδοι απορριμμάτων, παγκάκια,
φωτιστικά.
 Προμήθεια και εγκατάσταση «έξυπνου» αστικού εξοπλισμού – «έξυπνα» παγκάκια, Info
kiosk.
 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφόρηση- πινακίδες σήμανσης μνημείων
και πολιτιστικών χώρων, πληροφοριακές πινακίδες περιοχής παρέμβασης και ΑΚΕ.
 Εγκατάσταση συστήματος παροχής ελεύθερης ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο.
– Δημιουργία Pocket Park στην Πλατεία Μικρασιατών – στόχος είναι η
δημιουργική εκμετάλλευση της πλατείας μέσω της ενεργής συμμετοχής των
πολιτών και στο σχηματισμό ενός Πάρκου Τσέπης που θα ενισχύει την κοινωνική
συνοχή μέσω της κοινωνικής συναναστροφής και του αισθήματος ασφάλειας και
οικειότητας – μέρος ξεκούρασης και στάσης, χώροι υπαίθριας αθλητικής
δραστηριότητας, εξοπλισμός υπαίθριας προβολής ταινιών.
Τέλος, θα χρηματοδοτηθούν όλες οι απαραίτητες μελέτες και η έκδοση των
αδειών.
Δράσεις Εμπορικού Συλλόγου:
Σε ότι αφορά τον Εμπορικό Σύλλογο, οι παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν στην
αισθητική αναβάθμιση και ενοποίηση του δομημένου περιβάλλοντος και
συγκεκριμένα των εμπορικών καταστημάτων που συμμετέχουν στην Πράξη.
Κάποιες από τις παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στα Υποέργα του Εμπορικού
Συλλόγου είναι:
Υποέργο 1:αποξηλώσεις, προμήθεια ηχείων, επιτοίχια φωτιστικά, πινακίες με
λογότυπο, κάλυψη φωτιστικού με καφασωτό, χρωματισμοί, antigraffiti,
προμήθεια κινητών συστημάτων σκίασης, προμήθεια προστεγασμάτων
Υποέργο 2: έξυπνο σύστημα εικονικής περιήγησης καταστημάτων και δρόμων
Υποέργο 3: Έκδοση αδειών
Υποέργο 4: Δαπάνες προσωπικού και έμμεσες δαπάνες.

Τα σχόλια είναι κλειστά.