Όλα τα Νέα

Οι επαγγελματίες του Βιοτεχνικού Πάρκου ετοιμάζονται να στείλουν στα δικαστήρια το Δήμο Χανίων!

438

Οι επαγγελματίες του Βιοτεχνικού Πάρκου ετοιμάζονται να στείλουν στα δικαστήρια το Δήμο Χανίων!

Στη δικαιοσύνη καταφεύγουν οι επαγγελματίες του Βιομηχανικού Πάρκου εξαιτίας των υπηρεσιών που δεν λαμβάνουν όπως ισχυρίζονται από το Δήμο Χανιών παρά τα ανταποδοτικά τέλη.
Το θέμα φαίνεται ότι θα οδηγηθεί στις δικαστικές αίθουσες καθώς οι επαγγελματίες δηλώνουν ότι  διαμέσου του εκκαθαριστή της ΒΙΟΠΑ Α.Ε. Ηλία Λιβέρη, ότι ο Δήμος Χανίων παρά τις καταβολές των ανταποδοτικών τελών το Βιομηχανικό Πάρκο έχει ουσιαστικά εγκαταλειφθεί.
Τις καταγγελίες επιβεβαιώνει με την πρώτη ματιά όποιος επιχειρήσει να επισκεφτεί το πάρκο. Σκουπίδια, κατεστραμμένο σύστημα φωτισμού και ένα τοπίο αφημένο στο χρόνο να θυμίζει εγκαταλελημένο τοπίο.
«Τι κάνει ο Δήμος Χανίων για το Βιοτεχνικό Πάρκο και τις επιχειρήσεις του; Τίποτα! Από τη δημιουργία του ΒΙΟ.ΠΑ. Χανίων, το είδε ως ευκαιρία για περισσότερες εισπράξεις! Όσο για υποχρεώσεις, αυτές δεν τις συζητά γιατί για τον Δήμο Χανίων δεν υπάρχουν», σημείωσε σχετικά ο κ. Λιβέρης 

Σύμφωνα με τον κ. Λιβέρη, το νομοθετικό πλαίσιο καθορίζει τα διακαιώματα και τις υποχρεώσεις του Δήμου προς το Πάρκο. Κάτι που διαχρονικά ο Δήμος Χανίων φαίνεται να μην  το έχει αποδεχτεί υποστηρίζοντας ότι το Βιομηχανικό Πάρκο αποτελεί ιδιωτικός χώρος και άρα έξω από τις αρμοδιότητές του.

Σύμφωνα με τους επαγγελματίες,  ο ισχυρισμός αυτός πρόκειται για ξεκάθαρο εμπαιγμό από μεριάς του Δήμου. Γεγονός που επιβεβαιώνει σύμφωνα με τους ίδιους, ο Νόμος 3982/2011 ΦΕΚ Α143 άρθρο 58 παράγραφο 3:

“Ο Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, στα διοικητικά όρια του οποίου είναι εγκαταστημένη η ΕΑΝΕΠ (Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου) ή η ΕΔΕΠ (Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου), παρέχει στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις στον χώρο του ΕΠ (Επιχειρηματικού Πάρκου) τις ίδιες υπηρεσίες που παρέχει και στις λοιπές περιοχές που βρίσκονται στα διοικητικά του όρια, όπως υπηρεσίες καθαριότητας, φωτισμού κοινοχρήστων χώρων, συλλογής απορριμμάτων, ανταποδοτικά με τα εισπραττόμενα δημοτικά τέλη.
Κατ’ εξαίρεση, η ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με τον οικείο Ο.Τ. A. Α’ βαθμού, με βάση τις οποίες μέρος ή το σύνολο των ως άνω υπηρεσιών να ανατίθεται σε αυτήν με μεταβίβαση ανάλογου μέρους των δημοτικών τελών. Οι συμβάσεις κοινοποιούνται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας. Σε κάθε περίπτωση, η χρέωση δημοτικών τελών ανά τ.μ. στεγασμένης επιφάνειας για τις επιχειρήσεις που έχουν εγκατασταθεί εντός Επιχειρηματικού Πάρκου δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέση χρέωση για αντίστοιχη εκτός του Επιχειρηματικού Πάρκου χρήση…”.

Εκ του αποτελέσματος το Βιομηχανικό Πάρκο παραμένει αφημένο στη μοίρα του, με περιόδους γενικής συσκότισης, κλοπές, διαβρώσεις κ.α..  Αυτή η αδικία οδηγεί τους ανθρώπους του Βιομηχανικού Πάρκου να κινηθούν δικαστικά με γνώμονα την « εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πολιτών κι όχι τον εμπαιγμός και ταλαιπωρία τους».