Επιδότηση από τον ΟΑΕΔ 21,78€ την ημέρα για προσλήψεις σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

Δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που αφορά στην επιδότηση Μαθητείας και Πρακτικής όσων απασχολούνται στο Δημόσιο, σε συνεταιρισμούς και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Η απόφαση καθορίζει τα ποσά που θα λαμβάνουν οι εκπαιδευόμενοι στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ.

Το συνολικό ποσό, κατά μέγιστο όριο, των επιδοτήσεων και των ασφαλιστικών καλύψεων ξεπερνά τα 16 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει το άρθρο 3 της ΚΥΑ, “η αποζημίωση του μαθητευόμενου των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ορίζεται στο 75% επί του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη ήτοι 21,78 ευρώ

Τα σχόλια είναι κλειστά.